Wysokość wynagrodzenia urlopowego zależy od terminu wypłaty

Data: 30-12-2012 r.

Z tytułu urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie, takie jakby pracownik wykonywał w tym czasie pracę. Ponieważ jednak jest to okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, należności te oblicza się w nieco inny sposób.

Do naliczania ekwiwalentu urlopowego stosuje się podobne zasady, jak w przypadku wynagrodzenia urlopowego. Nieco inaczej będzie oczywiście z samą wypłatą, a to ze względu na fakt, iż ekwiwalent wypłacany jest w związku z zakończeniem stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia urlopowego zależy od godzin do przepracowania w danym okresie, który jest brany pod uwagę do obliczeń. Im mniej godzin, tym większa stawka za 1 godzinę urlopu.

Przykład: Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.900 zł brutto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 1.000 zł miesięcznie oraz premię regulaminową, która za kwiecień wyniosła 700 zł, za marzec – 500 zł, za luty – 400 zł, za styczeń – 650 zł. W okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r., tj. 10 dni (80 godz.) przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenie wypłacane jest na koniec miesiąca.

Zakładając, że wynagrodzenie pracownika wypłacane jest na koniec miesiąca, za kwiecień pracownik otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 4.137,67 zł. Natomiast jeśli wynagrodzenie wypłacane będzie 10. dnia następnego miesiąca, pracownik otrzymałby 4.139,81 zł, a więc jego wynagrodzenie byłoby o kilka złotych wyższe. Nie jest to jednak regułą, że zawsze tak będzie.

Różnica jest w czasie pracy branym pod uwagę do wyliczeń. Nadal bierze się składniki zmienne wypłacone w trakcie 3 poprzednich miesiącach przed miesiącem rozpoczęcia urlopu (tutaj marzec, luty, styczeń). Jednak do czasu pracy zalicza się miesiące, za które to wynagrodzenie przysługiwało (luty, styczeń, grudzień).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).


Autor: Sabina Dąbrowa-Lis, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33073 )
Array ( [docId] => 33073 )

Array ( [docId] => 33073 )