Wszystkie artykuły

  Lokaty 17.10.2013
  Inflacja pochłonie zyski z lokat
  Klienci banków zakładając rok temu lokatę na 12 miesięcy mogli realnie zarobić ok. 3%. Dzisiaj taka sama lokata w większości przypadków może przynieść straty. Przez najbliższe 12 miesięcy zyski z nowozakładanych lokat pożre inflacja.Średnia stawka rocznych lokat ze stałym oprocentowaniem, zakładanych we wrześniu ubiegłego roku, wynosiła 5,03%. Po uwzględnieniu wzrostu cen (1,0% ...

  Lokaty 15.10.2013
  Za kilka miesięcy możliwy koniec okresu obniżania stóp procentowych
  W okresie gdy mamy do czynienia z najniższymi stopami procentowymi w historii, Rada Polityki Pieniężnej już zaczyna sondować przypuszczalne terminy zmiany stóp. Już w lipcu szef NBP ogłosił zakończenie cyklu luzowania polityki pieniężnej, wyrażając (prywatny) pogląd, że stopy powinny pozostać na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca tego roku.Podobnie jak Ben Bernanke i Fed, ...

  Lokaty 07.10.2013
  Najchętniej oszczędności przechowujemy na lokacie bankowej
  W 2013 r. prawie 60% polskich gospodarstw domowych nie posiadało żadnych oszczędności. Natomiast wśród tych, które je posiadały – w większości były to oszczędności równe 1-3 miesięcznym dochodom. Od ponad czterech lat coraz więcej rodzin odkłada na gorsze czasy, najczęściej na lokacie bankowej.Z badań socjologicznych Diagnoza Społeczna 2013 wynika, że w ciągu ostatnich dwóch ...

  Lokaty 04.10.2013
  Za rok lokaty bankowe mogą być bardziej opłacalne
  Osoby zakładające lokaty długoterminowe ze stałym oprocentowaniem z pewnością zrobiły dobry interes. Należało jednak spełnić jeden podstawowy warunek - założyć lokatę w ubiegłym roku. Dzisiaj jest to już mocno nieopłacalne.  Inwestorzy, który w zeszłym roku zakładali lokaty dwuletnie ze stałym oprocentowaniem mogą dzisiaj cieszy się z odsetek nawet na poziomie 6%. Dzisiaj ...

  Lokaty 01.10.2013
  W wyścigu na uśrednione odsetki obligacje wygrywają z lokatami
  W okresie gdy średnie stawki lokat bankowych spadły o 0,65 – 0,86 pkt proc., nie zmieniło się oprocentowanie obligacji skarbowych. Powoduje to sytuację, w której zyski z obligacji przewyższają zyski z lokat.Dwuletnie obligacje skarbowe emitowane w październiku mają oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku. Stawka na trzyletnich obligacjach w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym ...

  Lokaty 25.09.2013
  Lokaty dały zarobić więcej niż bezpieczne fundusze
  Zakładane przed rokiem dwunastomiesięczne lokaty przyniosły średnio 2,94 proc. realnego zysku. To więcej niż dały zarobić fundusze dłużne oraz pieniężne i gotówkowe. Za rok rzeczywista rentowność kończących się bankowych depozytów może nie przekroczyć 0,8 proc.W sierpniu realny zysk z zakończonych rocznych lokat na 5 tys. zł, po uwzględnieniu 19-proc. podatku oraz świeżo ...

  Lokaty 04.09.2013
  Dając dziecku kieszonkowe możemy uczyć je oszczędzania
  Wrzesień to dobry moment na wprowadzenie dziecka w świat finansów. Wraz z początkiem roku szkolnego, wkracza bowiem w nowy etap swojego życia, w którym uczy się regularnej pracy i podejmowania decyzji. Warto więc zadbać, by wraz z umiejętnością czytania i pisania nasza pociecha potrafiła także gospodarować swoimi oszczędnościami. To bowiem bezcenna wiedzaw dorosłym życiu.Pierwszym ...

  Lokaty 04.09.2013
  Ryzyko inwestycyjne można zminimalizować
  Coraz niżej oprocentowane lokaty bankowe nie przynoszą zadowalającego zysku. Skłania to wiele osób do poszukiwania korzystniejszych form lokowania kapitału. Część Polaków zaczęła przenosić oszczędności np. do funduszy inwestujących w akcje. Należy jednak pamiętać, że licząc na większe zyski często narażamy się na ryzyko. Skuteczną metodą na jego minimalizację, jest dywersyfikacja ...

  Lokaty 09.04.2013
  Oprocentowanie lokat bankowych za granicą
  W Niemczech i większości krajów Unii Europejskiej aby założyć lokatę bankową wystarczy okazać dokument tożsamości. Bardziej restrykcyjne pod tym względem jest prawo amerykańskie. Aby rozpocząć inwestowanie na terenie USA, trzeba posiadać odpowiednik polskiego NIP, czyli Social Security Number.Zasady dotyczące zakładania kont w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ...

  Lokaty 05.02.2013
  Komisja Nadzoru Finansowego chce zlikwidować polisolokaty
  Latem tego roku ma wejść w życie rekomendacja M w której znajdują się zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w jaki sposób banki mają zarządzać ryzykiem operacyjnym. Zdaniem KNF oferowanie przez banki polisolokat stanowi takie ryzyko, ponieważ to omijanie przepisów.Zainteresowanie polisolokatami wzrosło w zeszłym roku, po tym jak zniknęły z rynku lokaty antybelkowe. Klienci banków ...