Program Infrastruktura i Środowisko sprzyja zwiększeniu efektywności wykorzystania energii

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 14-02-2016 r.

Do 29 kwietnia 2016 roku trwa naboru w działaniu 1.3.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W konkursie tym dofinansowanie znajdą projekty inwestycyjne mające na celu głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych.

Przez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych wskazaną w tym konkursie należy rozumieć takie przedsięwzięcie, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Instytucją odpowiedzialną za konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kompleksowa modernizacja budynków

 

Omawiane działanie w POIŚ stawia na działania mające na celu ścisłe monitorowanie i zarządzanie energią. Służyć do tego mają projekty inwestycyjne, których cechować ma głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku. Modernizacja tego typu obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia na energooszczędne, w tym:

 • wymianę okien,
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania,
 •  przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz części wspólnych,
 • zmiana oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub modernizacją takiego przyłącza, w przypadku gdy właścicielem ww. infrastruktury jest wnioskodawca projektu),
 • budowa/przebudowa systemów wentylacji mechanicznej,
 • przebudowa systemów chłodzących i budowa/przebudowa klimatyzacji, pod warunkiem, że w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i (mikro)trigeneracji,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • wprowadzenie systemów zarządzania energią,
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”,
 • wymiana lub modernizacja instalacji do produkcji chłodu może stanowić element projektu, jeśli ich zakup i montaż wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego obiektu oraz wiązać się będą z uzyskaniem oszczędności energii.

Zakres merytoryczny projektu

Zakres działań projektowych modernizacyjnych musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%. Audyt ten ma za zadanie zidentyfikowanie optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku. Audyt energetyczny stanowi kluczowy element projektu oraz koszt kwalifikowany. Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu inwestycyjnego. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy również po jej zakończeniu przeprowadzić audyt energetyczny (ex post).

W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (odnawialne źródła energii), jeśli konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetycznego, a które będą zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach i będą pełnić jednocześnie rolę demonstracyjną i edukacyjną.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38574 )
Array ( [docId] => 38574 )