Sprawdź, co w projekcie oznacza standard minimum

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 27-04-2017 r.

Kiedy przygotowujesz się do składania wniosku o dofinansowanie, kierujesz się kryteriami i wymogami, które niesie ze sobą dany konkurs, aby zdobyć jak największą liczbę punktów oraz przejść pozytywnie przez ocenę formalną i merytoryczną. Jedną z często pojawiających się wtedy kwestii jest spełnienie standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Nie dotyczy to jednak wszystkich programów operacyjnych.

Czym jest standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Są to zagadnienia, według których oceniane jest, czy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pozytywnie wpływa na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Nie jest on stosowany w programach operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego albo Funduszu Spójności.

W tego typu projektach należy przedstawić uzasadnienie, że projekt wpływa pozytywnie lub ma neutralny wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, w zależności od wymogów kryteriów danego konkursu.

Gdzie szukać informacji na temat standardu

Standard minimum składa się z kryteriów oceny związanych z charakterem danego projektu i znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Standard składa się z pięciu zagadnień, które odnoszą się do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań, wskaźników, poruszanej we wniosku problematyki czy opisów.

Aby dokonać tej oceny, komisja oceny projektów musi zapoznać się z całym wnioskiem, a następnie zaznacza odpowiedzi, często poprzez analizę również tych punktów we wniosku, które nie są zasugerowane w standardzie.

Informacji na temat standardu minimum dostarcza przede wszystkim dokument pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

Jak oceniany jest standard minimum

Nie zawsze jednak podejście do standardu minimum jest zero jedynkowe. Z założenia spełnienie standardu minimum w projektach współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest obligatoryjne. Jednakże, jak stanowią wytyczne, istnieje możliwość – tam, gdzie zastosowanie standardu minimum jest ograniczone – zmniejszenia wymaganej liczby punktów niezbędnych do jego spełnienia, jak również możliwość zwiększenia wymaganej minimalnej liczby punktów, jaką musi uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu za standard minimum lub określenia, które kryteria oceny w standardzie minimum muszą zostać obligatoryjnie spełnione. Wszystko to zależy od decyzji komitetu, który monitoruje program operacyjny.

Sprawdź też:

  • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020, MIiR/H 2014-202/16(01)/05/2015.
  • Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014–2020”.
  • Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014–2020.
Małgorzata Aleksander, starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40304 )
Array ( [docId] => 40304 )