Uwaga na charakter i przeznaczenie nieruchomości w przypadku działania 1.3.1 POIŚ

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 15-02-2016 r.

W ramach działania 1.3.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub mieszkaniowej.

Następujące działania projektowe mogą otrzymać wsparcie:

 • ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”,
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego,
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Tryby wyboru projektów

W działaniu 1.3.1 POIŚ wyróżnić trzeba 2 tryby wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy. W trybie konkursowym dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków będących własnością lub zajmowanych przez instytucje rządowe, i które będą realizowane przez:

 • państwowe jednostki budżetowe,
 • szkoły wyższe,
 • administrację rządową oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne.

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trybie pozakonkursowym dofinansowanie otrzymają projekty wskazane na liście dużych projektów.

Limity efektywności energetycznej

Preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową). Natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38576 )
Array ( [docId] => 38576 )