Zadbaj o pozytywny wpływ projektu na środowisko

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 29-05-2017 r.

Jako wnioskodawca masz obowiązek zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (w tym klimat) w czasie realizacji projektu. Dokonasz tego poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu.

Do uzyskania pozytywnej oceny w ramach kryterium formalnego, tj. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, wystarczające jest, aby wykazać we wniosku o dofinansowanie, że przynajmniej jeden z opisanych wyżej wymogów będzie spełniony.

Dlaczego wnioskodawca musi dbać o środowisko

Obowiązek taki został uszczegółowiony w dokumencie Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

W związku z koniecznością zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na środowisko do dofinansowania mogą zostać wybrane projekty, w których są:

 • bardziej czyste procesy, materiały i produkty,
 • produkcja czystszej energii,
 • wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,
 • zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu itp.

W efekcie mają powstać rozwiązania prowadzące w szczególności do zmniejszenia:

 • materiałochłonności produkcji,
 • energochłonności produkcji,
 • wielkości emisji zanieczyszczeń.

Działania te powinny doprowadzić także do zwiększenia:

 • stopnia powtórnego wykorzystania materiałów lub odpadów,
 • udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Na czym polega zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje łączenie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. W ten sposób zapewnisz możliwość zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, obecnego oraz przyszłych pokoleń.

Ponadto, aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, musisz przedstawić właściwe i zakładane wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Możesz sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK). Wskaźniki te będą monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

Sprawdź też:

 • Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Warszawa, grudzień 2016 r.
 • Umowa Partnerstwa 2014–2020, Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014–2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE, Warszawa, 7 marca 2014 r.
 • Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020,Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 1/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, specjalista ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40417 )
Array ( [docId] => 40417 )