Dlaczego warto tworzyć plany operacyjne

Data: 21-05-2013 r.

W procesie planowania operacyjnego rozwijamy strategię firmy w plany taktyczne i operatywne. Dzięki temu ogólny plan strategiczny stworzony na okres co najmniej 3-5 lat przybiera formę bardziej zrozumiałą dla jednostek wykonawczych – działu produkcji,  zakładów produkcyjnych, działu marketingu i zakupów.

Planowanie operacyjne można traktować jako zespół działań zmierzających do realizacji wcześniej ustalonych celów długoterminowych przedsiębiorstwa.

W ramach procesu planowania operacyjnego określa się:

  • średniookresowe cele i zadania firmy oraz
  • środki potrzebne do ich osiągnięcia.

W większości firm odpowiedzialność za tworzenie i kontrolę realizacji planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych podzielona jest tak, jak na schemacie poniżej.


Rys. 1. Zakres planów w ujęciu struktury zarządzania

Zwróćmy uwagę, że plany operacyjne, w odróżnieniu od strategicznych, powinny cechować się dużą elastycznością ze względu na swój krótki horyzont czasowy. Realizując je, trzeba każdego dnia reagować na zmiany pojawiające się w najbliższym otoczeniu firmy. A przy tym tak dopasowywać się do nowych warunków, aby cały czas zbliżać się do przyjętych celów.

W procesie planowanie operacyjnego należy rozpatrzyć jego 2 aspekty:

  1. Sterownie produkcją – obejmuje cały cykl wytwarzania, proces produkcyjny łącznie z zaopatrzeniem w materiały niezbędne do jego realizacji.
  2. Sterowanie przepływem produkcji – to proces planowania, ewidencji, kontroli i korekty przepływu przedmiotów przez komórki produkcyjne w ilości i czasie.

Jakie są 4 funkcje planowania operacyjnego?

W procesie planowania operacyjnego będziemy:

  1. ustalać plany,
  2. kontrolować ich wykonanie,
  3. porównywać efekty kontroli z planem,
  4. wprowadzać ewentualną korektę w przypadku wystąpienia odchyleń.

Radosław Jurek, kierownik sekcji planowania, odpowiedzialny za planowanie produkcji w systemie kanban


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26215 )
Array ( [docId] => 26215 )