Koszty personalne w firmie

Data: 30-04-2013 r.

Preliminowanie w przypadku kosztów personalnych w firmie obejmuje dwie perspektywy. Pierwsza - dotyczy budżetu kosztów samego działu personalnego. Budżet ten zawiera zasoby konieczne do zużycia w celu realizowania funkcji przypisanych do działu personalnego. Druga perspektywa dotyczy kosztów personalnych ponoszonych na rzecz innych działów w firmie.

Podstawowe budżety wchodzące do grupy kosztów personalnych w firmie to:

  1. Budżet wynagrodzeń
  2. Budżet rekrutacji
  3. Budżet BHP
  4. Budżet szkoleniowy
  5. Budżet narzędzi motywujących

Budżety te sporządza się bazując na planach: zatrudnienia, zapotrzebowania na rozwój pracowników oraz narzędzi motywacyjnych.

Takie projekty powinni dostarczyć kierownicy poszczególnych działów. Oczywiście plany te wynikają z przygotowanych wcześniej budżetów operacyjnych. Przykładowo zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio produkcyjnych determinuje plan produkcji, a zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych zależy od planu sprzedaży. Projekty te wpływają na wysokość nakładów uwzględnianych w budżetach kosztów personalnych w firmie.

Budżet wynagrodzeń

Jego głównym elementem są wynagrodzenia podstawowe. Stanowią one największą część tego budżetu. Jednak obok płac zalicza się tu również przewidywane premie oraz dodatki funkcyjne. Podstawą do opracowania tego budżetu są plany zatrudnienia.

Budżet rekrutacji

Sporządzając ten plan finansowy należy dokładnie opisać jak wygląda proces rekrutacji w firmie. W tym budżecie firma będzie musiała zarezerwować środki na ogłoszenia informujące o prowadzonej rekrutacji, wynagrodzenie dla zewnętrznej firmy poszukującej pracowników, materiały zużywane podczas rekrutacji, uczestnictwo w targach pracy i targach studenckich, koszty zakupu narzędzi wspomagających rekrutację takich jak testy kompetencyjne, czy wynajęcie pomieszczeń jeśli rekrutacja odbywa się poza firmą.

Budżet szkoleniowy

W tym przypadku należy określić, jaką część będą stanowiły szkolenia wewnętrzne przeprowadzane przez pracowników firmy, a jaką część szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne. W ramach kosztów szkoleń wewnętrznych należy zaplanować wydatki na materiały szkoleniowe, wynajem sali jeśli szkolenie będzie poza firmą, ewentualne koszty licencji na szkolenie jeśli będzie to wymagane. W przypadku szkoleń zewnętrznych warto wyodrębnić osobne budżety przeznaczone na szkolenia dla różnych funkcji. W obu przypadkach konieczne jest zaplanowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu osób szkolonych.

Budżet motywacyjny

Odrębnym planem finansowym jest budżet motywacyjny. W przypadku tego budżetu nie uwzględnia się kosztów premii. Obejmuje on koszty motywowania, poza dodatkami w postaci pieniężnej.

Budżet BHP

Ostatni z wymienionych to budżet BHP. Budżet ten obejmuje: badania lekarskie, odzież roboczą, środki higieny, szkolenia BHP.

Jacek Folga, kontroler w dziale finansów firmy produkcyjnej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26208 )
Array ( [docId] => 26208 )