Metody pomiaru wartości firmy

Data: 16-05-2013 r.

Strategiczne cele firmy wyznaczają zwykle właściciele, a potem z re­alizacji rozliczany jest zarząd oraz dyrektor finansowy, a także pra­cownicy mu podlegli. Warto wiedzieć, jak można kontro­lować realizację celu, w szczególności jeżeli tym celem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa, a także jaką metodę pomiaru wartości firmy wybrać.

Skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga zidentyfikowania czynników, które na nią wpływają. Mamy do wyboru kilka głównych metod pomiaru wartości firmy.

 

Niektóre z nich zapewniają więcej zalet niż inne, ale najważniejsze, żeby wybrana metoda była dobrze dostosowana do charakteru firmy. Wybór metody będzie determinował wybór narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu operacyjnym, metod kontro­li, systemu obiegu informacji oraz sprawozdawczości.

Metody pomiaru wartości firmy możemy podzielić na kilka grup:

  • metody majątkowe – oparte na założeniu, że o wartości przedsiębiorstwa decyduje wartość posiadanego majątku skorygowana o wartość zobowiązań,
  • metody dochodowe – traktujące przedsiębiorstwo jako in­westycję generującą strumień gotówki – o wartości firmy decyduje bieżąca wartość takiego strumienia,
  • metody porównawcze – wycena oparta jest na porównaniu firmy z innymi spółkami, np. notowanymi na giełdzie,
  • metody mieszane – kombinacja metod dochodowych i ma­jątkowych.

Pamiętajmy, że żadna metoda nie jest idealna, każda ma swoje wady, dlate­go warto, abyśmy zastosował równolegle kilka z nich. Pozwoli to wery­fikować uzyskane wyniki – duże rozbieżności mogą wskazywać na błę­dy popełnione w procesie wyceny.

Julita Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26212 )
Array ( [docId] => 26212 )