Wpływ zapasów na poziom rentowności

Data: 14-05-2013 r.

Występowanie kosztów związanych z zapasami powoduje, że mają one wpływ na wynik finansowy firmy. Można przyjąć zasadę, że obciążenie wyniku finansowego jest tym większe, im wyższe są wielkości utrzymywanych zapasów, zatem zapasy mają wpływ na pozom rentowności.

Koszty wpływające na poziom wyniku finansowego nie są kategoriami oddzielnie wykazywanymi w rachunkowości. Można zatem napotkać na trudności z ich identyfikacją i ustaleniem wpływu na wynik finansowy, niemniej jednak zapasy wpływają na poziom rentowności.

Najczęściej największy wpływ na wynik finansowy firmy mają koszty finansowania zapasów. Skala tego wpływu może być jednak różna – zależy ona od sposobu finansowania zapasów.

Koszt kapitału własnego nie stanowi kosztów uzyskania przychodów i nie wchodzi do rachunku zysku bilansowego. Ma jednak wpływ na niebilansową kategorię tzw. zysku ekonomicznego, w którym uwzględnia się koszt zaangażowania całości kapitałów: obcych i własnych.

Źródłem finansowania zapasów mogą być także zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności, w szczególności zobowiązania z tytułu dostaw. Zobowiązania te, powstające w ramach przyjętych terminów płatności, są wolne od obciążeń i stanowią bezpłatne źródło finansowania. Można więc stwierdzić, że to najdogodniejsze źródło finansowania zapasów.

Koszty magazynowania obejmują różne pozycje rodzajowe kosztów: amortyzację, koszty wynagrodzeń, koszty zużycia materiałów, energii itp. Zalicza się je do kosztów pośrednich i są one kosztem uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia. Nie są podatne – tak jak w przypadku kosztów finansowania – na zmiany wskutek okresowego zwiększenia lub zmniejszenia zapasów. Stanowią dość stabilne obciążenie kosztów i wyniku finansowego firmy. Na tle zmienności zapasów zasoby zaangażowane w procesie magazynowania zapasów (budynki, sprzęt, pracownicy) mogą być niekiedy bardzo słabo wykorzystane. Także i w tym wypadku zapasy wpływają na poziom rentowności.

Koszty fizycznego starzenia się zapasów materiałowych odzwierciedlają utratę wartości tych zapasów wskutek różnych okoliczności. Zalicza się je do kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Stanowią obciążenie zysku operacyjnego.

Koszt wyczerpania zapasów materiałowych powstaje natomiast w przypadku braku materiałów do produkcji. Skutkiem tego mogą być koszty realizacji dostaw w trybie natychmiastowym, ale także koszty zatrzymania produkcji, utrata zysków z niezrealizowanych zamówień wskutek unieruchomienia produkcji.

dr Aleksander Kusak, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26210 )
Array ( [docId] => 26210 )

Array ( [docId] => 26210 )