Wskaźniki monitorujące płace

Data: 27-05-2013 r.

W ramach kontrolingu personalnego można zastosować również typową dla innych obszarów, analizę wskaźnikową. Oczywiście w przypadku takiej analizy można wykorzystać mnóstwo wskaźników, a także modyfikować dostępne miary i tworzyć nowe. Nigdy nie należy jednak stawiać sobie za cel przygotowanie arkusza z jak największą liczbą wskaźników.

Podstawowym wskaźnikiem w tym obszarze będzie wskaźnik określający średnią płacę HC AS. Współczynnik ten określa na bazie średniej arytmetycznej przeciętną wartość wynagrodzenia. Jest on jednak bardzo ogólny i służy jedynie celom poglądowym. Na wartość tego wskaźnika wpływają wynagrodzenia zarządu oraz dyrektorów, które są często wyższe od płac większości pracowników. W celu uzyskania lepszej informacji zarządczej wskaźnik ten najlepiej jest liczyć w podziale na grupy stanowisk i wtedy poddawać go analizom.

 

Kolejny wskaźnik to wskaźnik informując o tym jaki jest udział płac w kosztach ogółem ponoszonych przez firmę HC TC.Wskaźnik ten będzie kształtował się różnie w zależności od przedsiębiorstwa i branży. Będzie on przyjmował wyższe wartości dla przedsiębiorstw usługowych a niższe dla firm produkcyjnych. Należy o tym pamiętać porównując przedsiębiorstwa między sobą.

Trzeci ze wskaźników informuje o tym, jaki jest udział całkowitych kosztów personalnych w wyniku finansowym HC HR. Interpretacja tego wskaźnika będzie zależeć od fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Będzie on przyjmował wyższe wartości w czasie rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy potrzebne są wyższe inwestycje w kapitał ludzki. Niższy będzie w przypadku przedsiębiorstw już dojrzałych. Trzeba pamiętać, że firma nie może dążyć za wszelką cenę do minimalizacji tego wskaźnika.

Kolejny wskaźnik dotyczący kosztów zatrudnienia. Jest to współczynnik kontrolujący wynagrodzenia wypłacone za godziny nadliczbowe HC KN.Wskaźnik ten powinien być analizowany w przekroju działów oraz na tle wskaźników efektywności danego działu.


Jacek Folga,
kontroler w dziale finansów firmy produkcyjnej
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26221 )
Array ( [docId] => 26221 )