Praca przez 40 godzin w tygodniu może oznaczać godziny nadliczbowe

Kategoria: Czas pracy
Data: 21-08-2013 r.

Nadgodziny kojarzą się zwykle z pracą znacznie przekraczającą przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy. Tymczasem w niektórych przypadkach nawet 40-godzinna praca w tygodniu może spowodować powstanie nadgodzin. Trzeba bowiem pamiętać, że musi być zachowana także dobowa norma czasu pracy.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Taką dodatkową pracę pracodawca powinien zrekompensować pracownikowi:

  • czasem wolnym od pracy (w wymiarze 1:1 – jeśli czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika lub 1:1,5 – gdy z propozycją takiej rekompensaty nadgodzin występuje pracodawca), albo
  • wynagrodzeniem powiększonym o 50% lub 100% dodatek do wynagrodzenia.

Normy czasu pracy określone w Kodeksie pracy wynoszą 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Godziny nadliczbowe mogą powstać zarówno w przypadku przekroczenia dobowej, jak i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

Może się zatem zdarzyć, że praca przez 40 godzin w tygodniu także spowoduje powstanie nadgodzin – będzie tak w sytuacji pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy, który pracuje od poniedziałku do piątku, codziennie od 9.00 do 17.00. Jeśli jednego dnia – na polecenie pracodawcy – pracownik przepracuje 9 godzin, dojdzie do przekroczenia dobowej normy czasu pracy i za tę jedną godzinę pracy nadliczbowej pracownik powinien otrzymać od pracodawcy wynagrodzenie za pracę wraz z 50% dodatkiem lub czas wolny od pracy.

Na powstanie pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy nie ma znaczenia fakt, iż pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w kolejnym dniu wykonywał pracę przez mniej niż 8 godzin. Istotne jest bowiem to, że obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy (wynosząca 8 godzin) została przekroczona.

Tym samym w dniach, w których pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy został zobowiązany do pracy przez 9 lub więcej godzin, powstaje praca nadliczbowa, wynikająca z przekroczenia dobowej normy czasu pracy – nawet, jeśli w innych dniach tygodnia pracownik przepracuje mniejszą ilość godzin.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26172 )
Array ( [docId] => 26172 )