Czy można stosować czytniki danych biometrycznych do ewidencji czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 22-09-2015 r.

Metodę sczytywania danych biometrycznych pracownika (np. linii papilarnych palca lub obrazu siatkówki oka) uznaje się za niezgodną z prawem. Jeśli pracodawca zastosuje ją do ewidencji czasu pracy, wówczas narazi się m.in. na grzywnę, jaką może nałożyć inspektor ochrony danych osobowych.

Warto tu przytoczyć stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2009 r., sygn. akt I OSK 249/09 (opubl. w ONSAiWSA z 2011 r. nr 2, poz. 39). Podobne stanowisko zaprezentował Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych m.in. w decyzji z 22 lutego 2008 r. DIS/DEC- 134/4605/08.

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że cytowane stanowisko GIODO dotyczy wyłącznie zakazu pozyskiwania danych biometrycznych pracowników do celów kontroli przestrzegania/ewidencjonowania czasu pracy. Wspomniany cel może być bowiem osiągnięty dużo mniej radykalnymi środkami (warto pamiętać, że dane biometryczne pracownika mogą dostarczać wielu informacji o sprawach prywatnych pracownika, np. o stanie jego zdrowia). Jeśli natomiast przetwarzanie danych biometrycznych miałoby służyć realizacji innego celu, trudnego lub niemożliwego do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych środków, wówczas stosowanie przez pracodawcę czytników danych biometrycznych mogłoby zostać uznane za zgodne z prawem.

Przykładowo, byłoby tak w sytuacji stosowania przez pracodawcę tego rodzaju zabezpieczeń przy wejściu do pomieszczeń zawierających szczególnie ważne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa albo szczególnie niebezpieczne materiały. Wówczas można by przyjąć, że interes pracodawcy lub bezpieczeństwo użytkowników danego budynku wymagają przyjęcia tego rodzaju środków, tak aby mieć pewność, że dostęp do opisanych pomieszczeń mają wyłącznie specjalnie do tego uprawnione osoby.

Marta Madej, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37796 )
Array ( [docId] => 37796 )