Norma czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia

Kategoria: Czas pracy
Data: 17-01-2014 r.

Pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy obowiązują takie same normy czasu pracy, co pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy. Stąd też zapis w tej kwestii w informacji o warunkach zatrudnienia dla obu tych pracowników będzie taki sam.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Dokumentem służącym do tego jest informacja o warunkach zatrudnienia.

8 godzin dziennie i 40 średnio na tydzień

Dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy określone zostały w art. 129 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Wskazana dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy jest właściwa dla wszystkich pracowników – niezależnie od systemu czasu pracy, w jakim są zatrudnieni.

Natomiast należy odróżnić normę czasu pracy od wymiaru czasu pracy pracownika. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę (art. 135 Kodeksu pracy). Jednak jego norma dobowa i tygodniowa jest taka sama, jak w przypadku pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy i wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

W informacji o warunkach zatrudnienia wskazuje się normę, a nie wymiar czasu pracy

Ponieważ pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy obowiązuje taka sama norma czasu pracy, jak pozostałych pracowników, w informacji o warunkach zatrudnienia należy normy jego czasu pracy określić jako 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Treść tej informacji nie jest uzależniona ani od wymiaru czasu pracy pracownika, ani od systemu czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony. Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wymagają podania normy, która jest taka sama dla większości pracowników.

Obok określenia obowiązujących pracownika norm czasu pracy, w informacji pracodawca może jednak wskazać jego wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę.

Wzór informacji o normie czasu pracy

Informuję, iż obowiązują Pana następujące normy czasu pracy: dobowa wynosząca 8 godzin oraz tygodniowa wynosząca przeciętnie 40 godzin. Ponieważ jest Pan zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, Pana dobowy wymiar czasu pracy może zostać przedłużony do 12 godzin.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33279 )
Array ( [docId] => 33279 )