Normy czasu pracy w informacji dla pracownika w systemie równoważnym

Kategoria: Czas pracy
Data: 10-02-2014 r.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy obowiązują takie same normy czasu pracy, jak w podstawowym systemie czasu pracy.

Dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy określone zostały w art. 129 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Wskazana dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy jest właściwa dla wszystkich pracowników – niezależnie od systemu czasu pracy, w jakim są zatrudnieni.

 

Natomiast należy odróżnić normę czasu pracy od wymiaru czasu pracy pracownika. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy na podstawie art. 135 Kodeksu pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę. Jednak jego norma dobowa i tygodniowa jest taka sama, jak w przypadku pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy i wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Ponieważ pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy obowiązuje taka sama norma czasu pracy, jak pozostałych pracowników, w informacji o warunkach zatrudnienia należy normy jego czasu pracy określić jako 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Treść tej informacji nie jest uzależniona ani od wymiaru czasu pracy pracownika, ani od systemu czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony. Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wymagają podania normy, która jest taka sama dla większości pracowników.

Obok określenia obowiązujących pracownika norm czasu pracy, w informacji pracodawca może jednak wskazać jego wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę.

Wzór prawidłowego zapisu w informacji o warunkach zatrudnienia:

"Informuję, iż obowiązują Pana następujące normy czasu pracy: dobowa wynosząca 8 godzin oraz tygodniowa wynosząca przeciętnie 40 godzin. Ponieważ jest Pan zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, Pana dobowy wymiar czasu pracy może zostać przedłużony do 12 godzin."

Podstawa prawna: art. 29 § 3, art. 129, art. 135 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33833 )
Array ( [docId] => 33833 )