Okres rozliczeniowy można wydłużyć do 12 miesięcy w każdym systemie

Kategoria: Czas pracy
Data: 28-08-2013 r.

Warunkiem wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego jest zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników oraz powiadomienie o nim inspekcji pracy.

 
Okres rozliczeniowy służy planowaniu pracy pracownikom, oraz rozliczaniu faktycznie przepracowanego przez nich czasu pracy (np. nadgodzin). Powinien być ustalony u każdego pracodawcy. Nie musi jednak być jednakowy dla wszystkich działów firmy – jeśli jest to uzasadnione specyfiką pracy poszczególnych jednostek. W sierpniu 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o czasie pracy, która m.in. umożliwia wydłużanie okresów rozliczeniowych aż do 12 miesięcy.
Nowe przepisy pozwalają natomiast w każdym systemie czasu pracy wydłużyć okres rozliczeniowy aż do 12 miesięcy. Pod warunkiem jednak, że:
  • jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy, i zarazem
  • zostaną zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
A zatem również w tych systemach czasu pracy, w których okres rozliczeniowy może wynosić maksymalnie 1 miesiąc, można zastosować 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy ustala się:

  • w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (jeśli nie da się porozumieć ze wszystkimi związkami, wystarczy porozumienie z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241[25a]) albo
  • w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli w zakładzie nie działają związki.

Pracodawca ma ponadto obowiązek przekazać kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Ma na to 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Podstawa prawna: art. 129, art. 139, art. 133, art. 135, art. 150, art. 151[1], art. 151[2] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Joanna Kaleta
Zobacz także:


Przykładowe grafiki czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym można znaleźć we wrześniowym numerze „Aktualności kadrowych”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26175 )
Array ( [docId] => 26175 )