Ruchomy czas pracy nie może naruszać przepisów o odpoczynku

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-11-2013 r.

Rozpoczynanie przez pracowników pracy kolejnego dnia o godzinie wcześniejszej niż dnia poprzedniego dopuszczalne jest jedynie w tzw. ruchomym czasie pracy. Żaden inny system czy rozkład czasu pracy nie dopuszczają takiej organizacji pracy. Trzeba jednak pamiętać o obowiązku zachowania ustawowych okresów odpoczynku.

Możliwość stosowania ruchomej organizacji czasu pracy została wprowadzona 23 sierpnia 2013 r. i umożliwia ona pracodawcom:

 
  • ustalanie rozkładów czasu pracy, przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników,

  • określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

W pierwszym przypadku pracodawca może wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni. Zatem w kolejnych dniach pracownicy mogą mieć zaplanowaną zarówno późniejszą, jak i wcześniejszą godzinę rozpoczęcia pracy.

Należy pamiętać, że nawet w ruchomym czasie pracy wcześniejsze przyjście pracownika do pracy w kolejnym dniu – jeżeli nie wynikało z rozkładu czasu pracy – będzie uznawane za pracę w godzinach nadliczbowych. Aby tak się nie działo, praca pracownika musi być zaplanowana.

Drugi wariant ruchomego czasu pracy polega natomiast na tym, że pracodawca wyznacza jedynie liczbę godzin, jaką pracownik ma przepracować danego dnia oraz przedział czasu, w którym pracownik musi stawić się do pracy (tzw. widełki).

Pracownik samodzielnie decyduje, o której godzinie przyjdzie do pracy w granicach czasowych ustalonych przez pracodawcę, a zakończy pracę po przepracowaniu wyznaczonego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 8 godzin) od godziny rozpoczęcia pracy.

W obu przedstawionych przypadkach wcześniejsze rozpoczęcie przez pracownika pracy w kolejnym dniu nie będzie powodowało pracy nadliczbowej.

Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa wyżej nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego (co najmniej 11-godzinnego) oraz tygodniowego (35-godzinnego lub 24-godzinnego – w przypadku pracowników przechodzących na inną zmianę).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26235 )
Array ( [docId] => 26235 )