Ryczałt za nadgodziny zwalnia z obowiązku ewidencjonowania godzin pracy

Kategoria: Czas pracy
Autor: Izabela Nowacka
Data: 28-07-2014 r.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zatem wysokość ryczałtu należy jedynie oszacować biorąc pod uwagę przewidywaną, a nie faktyczną liczbę nadgodzin.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Jeśli pracownik zażąda wglądu do ewidencji, pracodawca musi mu ją udostępnić. Jednak pracownikom otrzymującym ryczałt za godziny nadliczbowe godzin pracy się nie ewidencjonuje.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę z ewidencjonowania godzin pracy tylko wówczas, gdy pracownicy świadczą pracę ponad umówione normy czasu pracy, a dokładna kontrola liczby przepracowanych nadgodzin jest lub byłaby wysoce utrudniona (wyrok z 19 maja 2004 r., I PK 63/03).

W przypadku obliczaniu wynagrodzenia za 1 godzinę pracy pracodawca sumuje godziny rzeczywiście wypracowane przez pracownika. Liczba tych godzin nie zawiera godzin nadliczbowych objętych ryczałtem, ponieważ nie są one objęte ewidencją czasu pracy, chyba że pracodawca jest w stanie ustalić czas przepracowany przez pracownika ponad obowiązujące go normy.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35406 )
Array ( [docId] => 35406 )