Wyjście prywatne obniża wynagrodzenie, chyba że będzie odpracowane

Kategoria: Czas pracy
Data: 19-09-2013 r.

Obowiązująca od 23 sierpnia nowelizacja Kodeksu pracy umożliwiła pracownikom odpracowywanie wyjść prywatnych nawet innego dnia. Nie powstają wówczas godziny nadliczbowe. Warunkiem jest jednak złożenie przez pracownika pisemnego wniosku.

Regulamin pracy lub inny obowiązujący w zakładzie pracy akt wewnątrzzakładowy może przyznawać pracownikom prawo do zwolnienia z pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Ewentualnie również bez takich zapisów przełożony może udzielić pracownikowi pozwolenia na wyjście prywatne.

Czas wyjścia prywatnego – gdy odbywa się ono za zgodą przełożonego – stanowi usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Nie jest zaliczany do czasu pracy. Za godziny wyjścia pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (chyba że pracodawca dobrowolnie nie będzie obniżał mu pensji za czas wyjścia).

Z przepisu nie wynika wprost, że wniosek o zwolnienie zawsze musi być pisemny (będzie tak tylko w przypadku odpracowywania zwolnienia). Niemniej jednak, jeśli pracodawca ma zamiar potrącić pracownikowi wynagrodzenie za czas wyjścia, warto mieć jakiś dokument potwierdzający, że pracownik chciał skorzystać z czasu wolnego.

Pracodawca może zgodzić się także na odpracowanie wyjścia na wniosek pracownika. Sierpniowa nowelizacja przepisów spowodowała, że w tym przypadku czas przeznaczony na odpracowanie zwolnienia nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Nawet więc w systemie podstawowym czasu pracy pracownik może odpracować dwugodzinne wyjście w poniedziałek, zostając w pracy 10 godzin (zamiast 8) we wtorek. Przed 23 sierpnia spowodowałoby to nadgodzin, obecnie już nie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26199 )
Array ( [docId] => 26199 )