Od 23 sierpnia 2013 r. nowe przepisy dotyczące czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 04-09-2013 r.

Wprowadzanie systemów i rozkładów czasu pracy jest, co do zasady, domeną pracodawcy. Jeżeli w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa, szef nie musi tego uzgadniać, ani nawet konsultować z pracownikami. Nowe przepisy wprowadziły jednak w tym zakresie sporo zmian.

Ustalanie wszelkich kwestii związanych z czasem pracy pracowników należy do władczych uprawnień pracodawcy, wynikających z łączącego strony stosunku pracy.

W większość decydują zapisy w przepisach wewnętrznych

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się, co do zasady, w:

  • układzie zbiorowym pracy,
  • regulaminie pracy,
  • obwieszczeniu – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 Kodeksu pracy, dalej: kp).

Powyższe nie dotyczy systemów: pracy weekendowej oraz skróconego tygodnia pracy, które wprowadza się w umowie o pracę.

Przedłużony okres rozliczeniowy, ruchomy i przerywany czas pracy – w porozumieniu.

Znaczące odstępstwa od możliwości jednostronnych działań pracodawcy w zakresie ustalania systemów czasu pracy wprowadziły nowe przepisy Kodeksu pracy, które obowiązują od 23 sierpnia 2103 r. Umożliwiły one m.in.:
  • stosowanie wydłużonych (nawet 12-miesięcznych) okresów rozliczeniowych w każdym systemie czasu pracy oraz ruchomych rozkładów czasu pracy, a także
  • szersze korzystanie z przerywanego czasu pracy (do tej pory w większości przypadków zastrzeżonego dla pracodawców objętych układem zbiorowym pracy).
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, zmienne (ruchome) rozkłady czasu pracy oraz przerywany czas pracy ustala się:
  • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a kp), albo
  • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26185 )
Array ( [docId] => 26185 )