Czy ZUS ZLA wpływa na rozwiązanie umowy o pracę

Kategoria: Kadry
Autor: Michał Culepa
Data: 28-08-2018 r.

W przypadku porozumienia stron umowa o pracę rozwiązuje się w terminie oznaczonym w tym porozumieniu, niezależnie od obecności pracownika w pracy. Kodeks pracy przewiduje, iż porozumienie stron jest odrębnym sposobem rozwiązania umownego stosunku pracy. Porozumienie stron w piśmiennictwie jest określane jako czynność prawna która powoduje ustanie więzi prawnej w sposób zakładający zgodną wolę stron oraz zbieżność ich interesów, dlatego jest to bezkonfliktowy sposób rozwiązania umowy.

Za porozumieniem stron może zostać rozwiązana umowa o pracę każdego rodzaju, w dowolnym momencie.

Przykład:

Pracownik złożył pismo o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z związku z przejściem na emeryturę. W czasie tego okresu jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim, które przekracza ten okres. Czy w związku z tym możemy rozwiązać umowę o pracę, czy musimy poczekać do powrotu pracownika? Tak, można rozwiązać umowę o pracę.

Nie ma przeszkód, aby zawrzeć porozumienie z pracownikiem objętym szczególną ochroną przed wypowiedzeniem. Dopuszczalne jest zawarcie porozumienia powodującego rozwiązanie umowy w chwili jego podpisania, a także z datą późniejszą. Termin ustalony przez strony może być odleglejszy od ustawowych okresów wypowiedzenia, które powinny być dochowane w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem (por. komentarz do art. 30 kp w: „Kodeks pracy. Komentarz” red. A. Sobczyk, Legalis, Warszawa 2018).

Oznacza to zatem, że skuteczne zawarcie porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę powoduje zakończenie stosunku pracy w terminie wyznaczonym w tym porozumieniu – niezależnie od tego, czy pracownik (strona tego porozumienia) jest w momencie rozwiązania umowy nieobecny w pracy np. z powodu choroby lub jakiegokolwiek innego powodu. Nie ma też znaczenia ewentualna przedemerytalna ochrona pracownika, gdyż dotyczy ona tylko wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a w tym wypadku mamy do czynienia z zupełnie inną podstawą rozwiązania umowy.

Michał Culepa specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener i wykładowca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40956 )
Array ( [docId] => 40956 )