Ustalenie wysokości uposażenia jest ściśle określone przez przepisy

Kategoria: Grupy zawodowe
Data: 22-08-2013 r.

Charakter wykonywanych obowiązków powoduje, że funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, ale uposażenie. Przełożony przyznający tę gratyfikację jest ograniczony przez przepisy w określeniu jej wysokości.

Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania na stanowisko służbowe. Oznacza to, że w pierwszym rozkazie personalnym o mianowaniu funkcjonariusza służby mundurowej lub żołnierza zawodowego określa się składniki uposażenia. Uposażenie osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków. Każda z pragmatyk określa zasady określania ich wysokości oraz przyczyny ich podwyższania lub obniżki. Często te właśnie zagadnienia są przedmiotem rozważań sądów administracyjnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2013 r., I OSK 1782/12

W odniesieniu do policjanta nieobecnego na służbie z powodu choroby i z tej przyczyny niewykonującego obowiązków służbowych brak jest podstaw do obniżenia mu dodatku służbowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 lipca 2012 r., II SA/Ke 413/12

Wszelka zmiana składników uposażenia stanowi zmianę warunków pracy lub płacy funkcjonariusza.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2013 r., I OSK 3024/12

Wyznaczenie żołnierza na nowe stanowisko służbowe, oznaczone inną niż dotychczas specjalnością wojskową, nie wyklucza automatycznie utraty uprawnień do dodatku motywacyjnego związanego z posiadaną klasą kwalifikacyjną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2013 r., I OSK 70/12

Jeśli do czasu zwolnienia funkcjonariusza ze służby w policji nie ustąpią przyczyny zawieszenia go w czynnościach służbowych, brak jest podstaw do przyznania mu zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w tym okresie. Tak jest nawet w przypadku zakończenia prowadzonych postępowań (karnego lub dyscyplinarnego), które były podstawą zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych, a policjant nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26258 )
Array ( [docId] => 26258 )


Array ( [docId] => 26258 )