Czym jest mediacja

Kategoria: HR
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 10-07-2012 r.

Mediacja jest procesem związanym z rozwiązywaniem konfliktowych sytuacji w miejscu pracy. Ma ona na celu usunięcie zaistniałego problemu przy obecności osoby trzeciej, która została zaaprobowana przez obie strony konfliktu. Osoba trzecia pełni w tym przypadku rolę negocjatora (mediatora), który ma wspomagać rozmowę.

Mediacja

Mediacja określana jest również jako proces, w którego czasie obie strony konfliktu, starają się zniwelować całkowicie rozbieżności, które występują między ich stanowiskami, przy obecności mediatora.

Stosuje się ją najczęściej, kiedy atmosfera pomiędzy stronami jest napięta w wyniku narastania emocji. Czasem okazuje się ona jedyną skuteczną metodą na zażegnanie konfliktu. Pozwala ona na wymianę zdań, przez co zaistniała sprzeczność między stronami może zostać zażegnana. Zastosowanie osób z zewnątrz sprawia, że mediacja zalicza się do technik negocjacyjnych, kiedy obie strony porozumiewają się ze sobą z pomocą osoby, która może obiektywnie spojrzeć na ich problem.

Zasady mediacji

Skuteczna mediacja musi spełniać ustalone zasady. Strony, między którymi doszło do sporu, muszą zgodzić się na skorzystanie z osoby, która będzie pełniła funkcję mediatora. Najlepszy efekt osiąga się, kiedy osoba ta znana jest każdej ze stron lub jest to osoba ciesząca się powszechnym uznaniem.

Mediator musi być osobą bezstronną, nie ma on też żadnej władzy nad stronami konfliktu i nie może narzucać im swoich rozwiązań ani podejmować za nich decyzji.

Jego rola to zapewnienie skutecznego przebiegu rozmów, w których czasie uczestnicy będą mogli sami znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Dlatego też mediator posiadać umiejętności psychologa.

Warunki, które mają wpływ na efektywność procesu mediacji:

  • poziom, jaki osiągnął konflikt. Im wyższy poziom, tym trudniej uzyskać porozumienie przy użyciu mediacji,
  • zaangażowanie mediatora oraz obu stron konfliktu w mediację,
  • motywacja, jaką wykazują strony do zażegnania sporu i osiągnięcia porozumienia,
  • zasoby, jakimi dysponujemy, ograniczone zasoby nie pozwalają na szeroki zakres wzajemnych rozwiązań,
  • nierównowaga w siłach zaangażowanych po każdej stronie konfliktu,
  • sprawa, której dotyczy spór, często te dotyczące ideologii lub wartości fundamentalnych są bardzo trudne do zażegnania.

Zobacz również:

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26449 )
Array ( [docId] => 26449 )