Kto może otrzymać nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Data: 01-02-2017 r.

W dziedzinie kultury co roku przyznawane są nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także upowszechniania i ochrony kultury. Decyzję odnośnie ich ustanowienia i przyznania podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po uzgodnieniu z nim inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także inne podmioty, które zasłużyły się dla rozwoju, promowania, a także ochrony kultury. Może to być nagroda w postaci gratyfikacji pieniężnej, której wysokość ustala się indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku i zasług. Dopuszczalna jest również nagroda w formie honorowego wyróżnienia – dyplomu czy statuetki. Zdarza się również, że laureat zostaje uhonorowany np. dziełem sztuki. Jednak każdy spośród nagrodzonych uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności. Mogą być one przyznawane zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Kryterium przemawiającym za przyznaniem nagrody może stanowić np. uznanie wybitnego dorobku danej osoby, szczególny charakter jej osiągnięć lub też działalności, która w sposób widoczny wspiera i promuje kulturę.

Przykład:

Sejmik wojewódzki w uchwale o warunkach przyznawania nagród za działalność kulturalną przyjął, że nagroda w postaci gratyfikacji pieniężnej może zostać przyznana  m. in. osobie, która  co najmniej dziesięć lat pracowała w instytucjach kultury działających na terenie województwa. Jest to zachowanie niezgodne z prawem, gdyż samo sumienne wykonywanie pracy nawet przez długoletni okres nie jest czymś szczególnym i nie spełnia przesłanek istotnego znaczenia dla działalności kultury. Dopiero gdyby wykazano, że praca ta miała znaczący wpływ na rozwój, upowszechnianie czy ochronę kultury, wówczas jej przyznanie byłoby zasadne.

Anna Koźmińska, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40017 )
Array ( [docId] => 40017 )