Kto może otrzymać nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Data: 01-02-2017 r.

W dziedzinie kultury co roku przyznawane są nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także upowszechniania i ochrony kultury. Decyzję odnośnie ich ustanowienia i przyznania podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po uzgodnieniu z nim inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także inne podmioty, które zasłużyły się dla rozwoju, promowania, a także ochrony kultury. Może to być nagroda w postaci gratyfikacji pieniężnej, której wysokość ustala się indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku i zasług. Dopuszczalna jest również nagroda w formie honorowego wyróżnienia – dyplomu czy statuetki. Zdarza się również, że laureat zostaje uhonorowany np. dziełem sztuki. Jednak każdy spośród nagrodzonych uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności. Mogą być one przyznawane zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Kryterium przemawiającym za przyznaniem nagrody może stanowić np. uznanie wybitnego dorobku danej osoby, szczególny charakter jej osiągnięć lub też działalności, która w sposób widoczny wspiera i promuje kulturę.

Przykład:

Sejmik wojewódzki w uchwale o warunkach przyznawania nagród za działalność kulturalną przyjął, że nagroda w postaci gratyfikacji pieniężnej może zostać przyznana  m. in. osobie, która  co najmniej dziesięć lat pracowała w instytucjach kultury działających na terenie województwa. Jest to zachowanie niezgodne z prawem, gdyż samo sumienne wykonywanie pracy nawet przez długoletni okres nie jest czymś szczególnym i nie spełnia przesłanek istotnego znaczenia dla działalności kultury. Dopiero gdyby wykazano, że praca ta miała znaczący wpływ na rozwój, upowszechnianie czy ochronę kultury, wówczas jej przyznanie byłoby zasadne.

Anna Koźmińska, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40017 )
Array ( [docId] => 40017 )


Array ( [docId] => 40017 )