Dom kultury rozlicza dwuetapowo podatek naliczony

Autor: Tomasz Król
Data: 01-02-2017 r.

Podatek naliczony zawarty w cenie energii, mediów, materiałów i usług niezbędnych do utrzymania obiektów instytucji kultury, w sytuacji gdy nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, powinien być rozliczany dwuetapowo. Ma tu zastosowanie sposób określenia proporcji oraz struktury sprzedaży na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o podatku VAT (w związku z § 4 rozporządzenia MF z 17 grudnia 2015 r.) oraz art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Takie stanowisko zajął 9 stycznia 2017 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr 2461-IBPP3.4512.670.2016.2.JP).

Pierwszy etap

W przypadku zakupów towarów i usług wykorzystywanych przez dom kultury zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i i do celów pozostających poza taką działalnością, których dom kultury nie potrafi bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej można dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w ich cenie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2a–2h ustawy o podatku VAT. Trzeba tu uwzględnić § 4 ust. 1 rozporządzenia MF z 17 grudnia 2015 r., w którym wskazano sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez samorządowe instytucje kultury działalności i dokonywanych przez nie nabyć.

Drugi etap

Inaczej postąpimy w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością gospodarczą, tj. związanych z zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, jak i zwolnionymi z opodatkowania tym podatkiem.

W sytuacji gdy dom kultury nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania całości lub części kwot naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego samorządowa instytucja kultury ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w części odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT.

Tomasz Król, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39989 )
Array ( [docId] => 39989 )


Array ( [docId] => 39989 )