Dyrektor teatru – menedżer czy artysta

Autor: Michał Culepa
Data: 18-01-2017 r.

Praca dyrektora instytucji kultury nie jest pracą artystyczną, ale poza obowiązkami kierowniczymi dyrektor może także wykonywać prace artystyczne, np. jako muzyk, aktor, choreograf, reżyser, scenograf itp.

Rola dyrektora – głównie menedżerska

Zakres obowiązków i rola dyrektora instytucji kultury jest głównie rolą kierownika, menedżera – osoby, która kieruje całością instytucji i za całość tej instytucji odpowiada, zarówno pod względem merytorycznym (repertuaru, jakości przedstawień, doboru artystów itp.), jak i pod względem finansowo-organizacyjnym. Dyrektor jest bowiem zarówno odpowiedzialnym za finanse instytucji, jak i osobą zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy – wykonuje on wszelkie funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

Czy jednak dyrektor może także zajmować się działalnością artystyczną, zwłaszcza, jeżeli kieruje on instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 uodk, tj. np. teatrem, filharmonią, operą czy operetką, orkiestrą, chórem, czy zespołem pieśni i tańca? Przepisy uodk tego nie zabraniają, zwłaszcza gdy zajmujący stanowisko dyrektora sam jest wybitnym przedstawicielem swojego zawodu artystycznego, dysponującym znaczącymi osiągnięciami, będąc słynnym reżyserem, aktorem czy muzykiem. Jednak praca artystyczna wymaga oddzielenia od bieżącej pracy kierowniczej, skoncentrowanej jednak głównie na administracji i zarządzaniu całą instytucją.

Praca artysty nie jest pracą dyrektora

Obowiązki kierownika instytucji kultury jako kierownika sprowadzają się głównie do pracy administracyjnej, która jest określona godzinami pracy danej instytucji. Dyrektor ma w ramach swoich obowiązków zarządzać instytucją. Tym samym należy uznać, że praca artystyczna może być rodzajem pracy dodatkowej, wykonywanej w pewnym sensie „obok” zasadniczych obowiązków służbowych, niejako „po godzinach”.

Podział ten wynika również z uodk. Artykuł 26s ust. 2 stanowi, że osoba zatrudniona w instytucji kultury do wykonywania pracy polegającej na tworzeniu, opracowywaniu lub artystycznym wykonywaniu utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych jest pracownikiem artystycznym. Stanowisko dyrektora instytucji kultury nie jest stanowiskiem pracownika artystycznego tej instytucji. Tym samym będziemy mieli wówczas do czynienia z wykonywaniem równoległym dwóch rodzajów prac, różniących się pod względem merytorycznym i zakresem obowiązków służbowych.

Przykład:

Kazimierz K. jest uznanym pianistą i dyrygentem. Jednocześnie zajmuje stanowisko dyrektora filharmonii W. Poza pracą dyrektora i zarządzaniem filharmonią nie zaprzestał działalności artystycznej i nadal – aczkolwiek rzadziej niż przed powołaniem na stanowisko dyrektora filharmonii – dyryguje orkiestrą i występują z nią na koncertach. W takim wypadku praca dyrygenta jest innym rodzajem pracy i nie ma związku z obowiązkami dyrektora Filharmonii jako kierownika zakładu pracy i szefa instytucji kultury.

Michał Culepa, prawnik, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39927 )
Array ( [docId] => 39927 )


Array ( [docId] => 39927 )