Dyrektor odpowiada za inwentaryzację

Autor: Ewa Ostapowicz
Data: 12-12-2017 r.

Na dzień kończący rok obrotowy instytucja kultury jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dyrektor instytucji już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności oraz delegować uprawnienia i zadania na odpowiednich pracowników lub działy. To ostatni moment, aby sporządzić harmonogram działań.

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w instytucji kultury niezbędne jest ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów, porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt, sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień. W zasadzie prace dotyczące sprawozdania finansowego można podzielić na 3 etapy:

 • prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • prace kończące rok obrotowy.

Inwentaryzacja – 4 obowiązki dyrektora

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada dyrektor instytucji kultury nawet wtedy, gdy powierzył innej osobie określone obowiązki w zakresie rachunkowości. Nie oznacza to jednak wyłączenia odpowiedzialności innych osób za zaniechanie bądź nieprawidłowe wykonanie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem inwentaryzacji. Dyrektor instytucji kultury, będąc kierownikiem jednostki, najczęściej nie uczestniczy w czynnościach inwentaryzacyjnych. Do jego obowiązków należy w szczególności:

•           wydanie przepisów wewnętrznych regulujących inwentaryzację (instrukcja inwentaryzacyjna),

•           wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

•           powołanie komisji inwentaryzacyjnej i ewentualnie zespołów spisowych, podejmowanie bieżących decyzji zapewniających prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji,

•           zatwierdzenie dokumentacji z przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji.

Inne czynności (np. przygotowanie arkuszy spisowych, przeprowadzenie spisu z natury) związane z inwentaryzacją dyrektor instytucji kultury najczęściej powierza innym pracownikom.

Ewa Ostapowicz, ekonomista

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40808 )
Array ( [docId] => 40808 )


Array ( [docId] => 40808 )