Jaka powinna być treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Autor: Michał Culepa
Data: 25-09-2017 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 uodk kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu. Tym samym procedura konkursowa jest zasadniczo fakultatywna i o rozpisaniu konkursu decyduje organizator. Wyjątkiem są samorządowe instytucje kultury zamieszczone w wykazie wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W tych instytucjach wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze obligatoryjnego konkursu.

Zasady ogólne przeprowadzania konkursów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. nr 154 poz. 1629 – dalej rozporządzenie ws. konkursu). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia postanowienie organizatora o ogłoszeniu konkursu podaje się do wiadomości pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji, natomiast ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dziennikach:

 

1)  dwóch o zasięgu ogólnokrajowym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko dyrektora państwowej instytucji kultury,

2)   jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury, której dyrektor musi być powołany w drodze konkursu,

3)   dwóch o zasięgu regionalnym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko dyrektora innej samorządowej instytucji kultury.

Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1)   nazwę i adres instytucji kultury,

2)   wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania,

3)   termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia;

4)   przewidywany termin rozpatrzenia wniosków,

5)   informację o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury,

6)   inne informacje, niezbędne do przeprowadzenia konkursu, jeżeli podanie ich jest konieczne.

Ogłaszając konkurs organizator określa jednocześnie kryteria kwalifikacyjne kandydatów na dyrektora. Jest to kompetencja organizatora, który będzie decydował o kwalifikacjach osoby powoływanej. Możliwe jest więc określenie samodzielnych kryteriów, tym bardziej, że obecnie nie obowiązują już przepisy regulujące szczegółowo wymagania kwalifikacyjne i tryb stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury, wydane na podstawie uchylonego art. 6 UDK. Kompetencję tą potwierdził zresztą WSA w Gorzowie Wielkopolskim, który w wyroku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (II SA/Go 105/08) wyraźnie wskazał, że wójt gminy ma prawo określić kryteria, w tym również wykształcenie, jakie powinna posiadać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora gminnego ośrodka kultury.

Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Tagi: konkurs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40674 )
Array ( [docId] => 40674 )