Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora

Autor: Michał Culepa
Data: 20-12-2016 r.

W przypadku pracowników instytucji artystycznych można mówić o ograni­czeniach w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 uodk podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania zgody pracodawcy, o ile dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia mogłyby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Ratio legis powyższego prze­pisu opiera się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu artystycznego instytucji arty­stycznej, co mogłoby być problematyczne w przypadku pozostawienia pełnej swobody w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników wykonujących prace artystyczne (np. muzyków, aktorów, tancerzy, reżyserów, scenografów itp.).

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć przez pracownika instytucji arty­stycznej traktowane jest jako odrębna przesłanka do rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym – bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracow­nika. Artykuł 31a ust. 6 uodk stanowi zatem odrębną podstawę rozwiązania umowy o pracę z takim pracownikiem, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 52 kp.

Dodatkowo należy wspomnieć, że pracodawca może uzależnić udzielenie zgody na podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu od uzyskania zobowiązania tego podmiotu do pokrycia kosztów, które pracodawca – instytucja artystyczna – poniesie w związku z wyko­nywaniem przez pracownika dodatkowego zatrudnienia lub zajęć, w szczególności z tytułu odwołania spektaklu lub koncertu, zaangażowania nowego wykonawcy lub przeprowadzenia dodatkowych prób (art. 31a ust. 5 uodk).

Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39860 )
Array ( [docId] => 39860 )