Za jakie prace płacić doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje

Data: 01-08-2017 r.

Na rynku istnieje wiele firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. 

Współpraca z doradcą odbywa się najczęściej na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z głównymi założeniami takiej umowy doradca zobowiązuje się – za wynagrodzeniem – pozyskać dla nas dofinansowanie z dostępnych źródeł krajowych lub zagranicznych. Dofinansowanie pozyskiwane jest na konkretny projekt, do którego doradca dopasowuje właściwe źródła dofinansowania. Nierzadko zdarza się również, że projekt nabiera ostatecznego kształtu przy udziale doradcy, z pomocą którego założenia inwestycji są dostosowywane pod konkretne źródło dofinansowania w danej chwili dostępne. Umowy świadczenia usług doradczych mogą mieć również charakter umów ramowych i dotyczyć stałego wyszukiwania dofinansowania na wszystkie inwestycje w danym czasie.

 

Jakie zalety ma zatrudnienie profesjonalnego doradcy:

  • sprawnie wyszuka wszystkie dostępne w danej chwili źródła dofinansowania,
  • realnie oszacuje prawdopodobieństwo uzyskania dotacji,
  • zmodyfikuje niekwalifikujący się do dofinansowania projekt w taki sposób, aby wpisywał się w określony program pomocowy,
  • zminimalizuje nasze kontakty z urzędami przyznającymi dofinansowanie, 
  • zaoszczędzi nam czas wymagany na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i będzie pilnował wszystkich terminów,
  • unikniemy podstawowych błędów formalnych lub merytorycznych, które mogłyby się przyczynić do nieprzyznania dofinansowania,

Należy także pamiętać, że w celu prawidłowego wykonania umowy pewne obowiązki ciążą również na kliencie. Otóż obsługiwana przez doradcę jednostka powinna wyznaczyć osobę umocowaną do kontaktów z doradcą oraz do odbierania i podpisywania korespondencji wymienianej z instytucją wdrażającą dany program pomocowy. Ponadto wyznaczona osoba lub osoby powinny być dostępne w celu udzielania na bieżąco doradcy szczegółowych informacji odnośnie projektu, a także w celu podpisywania w wyznaczonym terminie wszelkich wymaganych da przez dany program dokumentów (poprawki, wnioski o płatność, dodatkowe wyjaśnienia i załączniki).

Maciej Lipka, specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych

Tagi: dotacje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40606 )
Array ( [docId] => 40606 )