Jednostki kultury bez głównego księgowego

Autor: Renata Kajewska
Data: 29-09-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z samorządowymi instytucjami kultury. Gmina będzie mogła bowiem zapewnić wspólną obsługę księgową kilku jednostkom kultury.

Artykuły 10a––10d wprowadzone do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewidują, że gmina może zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnym instytucjom kultury jako jednostkom obsługiwanym. Wspólną obsługę

może prowadzić:

  • urząd gminy,

  • inna jednostka organizacyjna gminy,

  • jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo

  • jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego.

Gminne instytucje kultury mogą przystąpić do wspólnej obsługi na podstawie porozumienia zawartego z jednostką obsługującą. Muszą zgłosić taki zamiar wójtowi.

Jednostka obsługująca będzie miała prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. Natomiast jednostka obsługiwana będzie mogła żądać od jednostki obsługującej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi.

Wspólna obsługa nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

Konsekwencją nowych rozwiązań są zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeśli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewni realizację zadań głównego księgowego samorządowej instytucji kultury przez osobę spełniającą wymagane wymogi, w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37872 )
Array ( [docId] => 37872 )


Array ( [docId] => 37872 )