Nagrody w kulturze - zespołowe czy indywidualne

Autor: Michał Culepa
Data: 24-05-2017 r.

Jeżeli nagroda uzyskana w konkursie festiwalowym jest nagrodą zespołową, przysługuje ona każdemu członkowi zespołu z osobna, chyba że co innego wynika z regulaminu konkursu.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje, że nagrody za działalność kulturalną mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

 

Zasady przyznawania nagród określa uchwała właściwej jednostki samorządowej – organizatora instytucji kultury. W przypadku gdy instytucja kultury sama organizuje konkurs lub festiwal z nagrodami, wówczas w odniesieniu do rozliczenia nagrody istotną kwestią jest to, czy nagroda była przyznana indywidualnie, czy zespołowo.

Jeżeli – w przypadku wskazanym w pytaniu – mamy do czynienia z nagrodą zespołową (przyznaną zespołowi, a nie instytucji, co nie zostało w pytaniu dookreślone, zakładam, że nagroda przyznana jest na rzecz zespołu), generalną zasadą jest, że należy tą należność podzielić pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Na pewno nie należy dokonywać wypłaty na prywatny rachunek jednej osoby – np. instruktora odpowiedzialnego za zespół. Nie jest on bowiem jedynym nagrodzonym i nie on powinien rozdzielać kwoty nagród.

Nagroda zbiorowa powinna zostać zatem rozdzielona pomiędzy członków zespołu, w równych częściach – chyba, że co innego wynika z regulaminu festiwalu.

Każdy z członków powinien swoją część nagrody osobiście odebrać (wypłata powinna nastąpić do rąk członków zespołu lub przelewem na ich rachunki bankowe – jeżeli tak poszczególni członkowie zdecydują i podadzą numery kont).

Z punktu widzenia podatkowego każda z kwot powinna być rozliczana indywidualnie, jako odrębny przychód każdego członka zespołu z osobna. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kwota nagrody w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki i sportu oraz dziennikarstwa nie przekracza 760 zł, kwota ta zwolniona z opodatkowania. Jeżeli natomiast kwota przekroczy 760 zł, cała nagroda podlega opodatkowaniu ryczałtowym podatkiem w wysokości 10% kwoty wygranej.

Michał Culepa, specjalista w zakresie instytucji kultury

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40403 )
Array ( [docId] => 40403 )