Odbiór dnia wolnego za przepracowaną sobotę

Autor: Joanna Stępniak
Data: 28-02-2017 r.

Pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego dla pracownika, który był chory w dniu wolnym z tytułu pracy w sobotę.

W sytuacji, w której w pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu uzgodnionym z pracodawcą jako wolny z tytułu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – z tytułu pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, pracodawca nie ma obowiązku ani ponownego wyznaczania takiego dnia wolnego ani też wypłaty pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Należy bowiem wskazać, iż nie ma prawnego znaczenia, że dniu wolnym udzielonym pracownikowi z tytułu pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady  przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy  pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dzień wolny od pracy uważa się bowiem za udzielny.

Dzieje się tak ponieważ wymiar czasu pracy w danym miesiącu ulega obniżeniu o liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dzień wyznaczony jako wolny, nie obniża zatem obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. Wymiar ten ulega bowiem obniżeniu tylko o taką liczbę godzin jaka była zaplanowana do przepracowania w czasie choroby pracownicy. Z końcem okresu rozliczeniowego liczba godzin pracy powinna się zatem zgadzać.

Dzień wolny od pracy powinien natomiast otrzymać pracownik, który miał zaplanowaną pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Jeżeli bowiem pracodawca wyznaczył rekompensujący taką pracę dzień wolny w terminie przypadającym przed chorobą pracownika lub po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, pracownik ten ma prawo z tego wolnego dnia skorzystać. Jeśli tego nie uczyni, z końcem okresu rozliczeniowego okaże się, że przepracował większą liczbę godzin niż wynikająca z obowiązującego go wymiaru czasu pracy w tym okresie.

Joanna Stępniak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40085 )
Array ( [docId] => 40085 )