W jaki sposób zaksięgować dotację celową dla muzeum

Data: 21-06-2015 r.

Równowartość środków pieniężnych otrzymanych przez instytucję kultury w formie dotacji celowej ujmowana jest – w zależności od celu przeznaczenia – w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych lub rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Muzeum otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na naprawę ścian oraz posadzki. Różnicę między kwotą dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków a całkowitym kosztem remontu muzeum otrzyma od organizatora. Jak zaksięgować otrzymaną dotację?

 

Naprawa ścian oraz posadzki jest remontem, a nie ulepszeniem środka trwałego. Jak wynika bowiem z przepisów Prawa budowlanego, prace remontowe rozumiane są jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych, innych niż użyto w stanie pierwotnym. Oznacza to, że w przypadku wykonania prac remontowych w roku otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie tych prac otrzymaną kwotę środków pieniężnych z tego tytułu należałoby zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h u.o.r., zapisem:

  • Wn konto „Rachunki i kredyty bankowe”,
  • Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”.

W sytuacji natomiast otrzymania dotacji w pełnej wysokości w danym roku, a po przeprowadzeniu prac remontowych w ciągu np. kolejnych 2 lat zasadne jest przyjęcie rozwiązania ewidencyjnego polegającego na potraktowaniu równowartości kwoty otrzymanych środków pieniężnych w formie dotacji celowej jako przychodów przyszłych okresów i ujęcie ich na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Identycznie postąpilibyśmy, gdyby dotacja została otrzymana na modernizację (ulepszenie) środka trwałego.

W przypadku dotacji od organizatora ewidencja będzie identyczna jak opisana wcześniej.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37358 )
Array ( [docId] => 37358 )