Aby otrzymać 2 dni opieki wystarczy oświadczenie jednego rodzica

Data: 23-08-2013 r.

W przypadku gdy pracownik chce skorzystać z 2 dni opieki nad dzieckiem, powinien zadeklarować, że jego współmałżonek – jeśli pozostaje również w zatrudnieniu – nie będzie korzystał w danym roku kalendarzowym z tego uprawnienia (ewentualnie każde z małżonków może skorzystać z 1 dnia). Pracodawca nie może jednak żądać od pracownika zaświadczenia z zakładu pracy współmałżonka.

Rodzicowi-pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze do 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (tzw. 2 dni opieki na dziecko).

Jeżeli oboje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu z powyższego uprawnienia może skorzystać tylko jedno z nich. Ewentualnie oboje mogą podzielić się prawem do tego zwolnienia w ten sposób, że każde z nich wykorzysta po jednym dniu.
Pracodawca ma prawo odebrać od swojego podwładnego oświadczenie o tym, czy będzie korzystał z uprawnień rodzicielskich określonych w art. 188 Kodeksu pracy (w tym z 2 dni opieki na dziecko). Takie oświadczenie przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
W sytuacji, gdy rodzice dziecka zatrudnieni są w różnych firmach, pracodawca ma bardzo ograniczone możliwości kontrolowania, czy rzeczywiście z uprawnień rodzicielskich korzysta tylko jedno z nich (dotyczy to zresztą nie tylko prawa do 2 dni zwolnienia na dziecko, ale i innych uprawnień, które przysługują tylko jednemu z rodziców).

Pracodawca może zażądać oświadczenia o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich tylko od swojego pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26709 )
Array ( [docId] => 26709 )