Pracodawca musi udzielić urlopu wychowawczego, nawet na spóźniony wniosek

Autor: Bożena Lenart
Data: 08-07-2014 r.

Jeśli pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy z opóźnieniem, pracodawca i tak jest nim związany. Nie musi jednak udzielić urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Ale uwaga – ochrona przed wypowiedzeniem umowy obowiązuje już od dnia złożenia wniosku.

Pracownik powinien złożyć pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu.

Niedochowanie przez pracownika terminu na złożenie wniosku nie oznacza jednak, że pracodawca nie jest nim związany. Ma on bowiem obowiązek udzielenia tego urlopu nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od momentu złożenia wniosku.

Mimo niezachowania przez pracownika 2-tygodniowego terminu wyprzedzenia, pracodawca może przychylić się do jego wniosku i udzielić mu urlopu wychowawczego w terminie wskazanym przez pracownika. Jest to jednak dobra wola pracodawcy, a nie jego obowiązek.

Jeśli pracodawca nie zgadza się na udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego od dnia wskazanego przez nią we wniosku, może zobowiązać go do stawienia się w pracy. Należy jednak pamiętać, że pracownik jest objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia jego zakończenia. Rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko wyjątkowo, m.in. gdy dochodzi do upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zachodzą przesłanki do dyscyplinarnego rozwiązania umowy.

Bożena Lenart, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35268 )
Array ( [docId] => 35268 )