Regulamin wynagradzania dla mniej niż 20 pracowników? To możliwe

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 15-05-2014 r.

Chociaż przepisy zobowiązują do tworzenia regulaminu wynagradzania pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, to wydanie go przez mniejszego pracodawcę też jest dopuszczalne.

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca, a jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca musi uzgodnić z nią treść regulaminu wynagradzania. Ustalony w tym trybie regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Z dniem jego wejścia w życie korzystniejsze postanowienia regulaminu zastępują dotychczasowe warunki umowy o pracę. Natomiast postanowienia regulaminu mniej korzystne wymagają dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Należy pamiętać, że regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Jak wynika z powyższego, obowiązek wydania regulaminu wynagradzania dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Żaden przepis nie zabrania jednak ustalenia takiego regulaminu u pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Nie ma zatem przeszkód, aby regulamin wynagradzania został wprowadzony również u mniejszych pracodawców, zatrudniających np. kilka osób.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34866 )
Array ( [docId] => 34866 )