L-4 prawa i obowiązki pracownika

Data: 04-12-2014 r.

Zwolnienie lekarskie (L-4) otrzymujemy, gdy jesteśmy niezdolni do pracy. W tym okresie mamy nie tylko prawa, ale także obowiązki. Warto je poznać, aby nie wpaść w tarapaty, nie narazić się szefowi lub urzędnikom ZUS.

Zwolnienie lekarskie wystawia się na drukach ścisłego zarachowania. Jest ono z jednej strony usprawiedliwieniem nieobecności w pracy, a z drugiej stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku za czas, kiedy nie pracujemy.

Kiedy należy poinformować pracodawcę o niezdolności do pracy?

 

Nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą internetową. Informację może też przekazać, w naszym imieniu, inna osoba.

W jakim terminie trzeba dostarczyć druk zwolnienia?

Najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Druk zwolnienia może być przekazany przez umyślnego, np. kuriera lub listownie.

Niedotrzymanie terminu może spowodować obniżenie zasiłku chorobowego o 25 proc. W okres 7 dni wlicza się soboty, niedziele i święta.

Czy w czasie zwolnienia można wychodzić z domu lub kurować się u rodziny?

Nie trzeba chorować w miejscu zameldowania. Nakaz leżenia w łóżku lub możliwość chodzenia są oznaczone kodem, który jest czytelny dla pracodawcy.

Czy zwolnienie lekarskie można dostać w czasie urlopu?

Tak, ale zwolnienie przerywa urlop. O chorobie należy powiadomić pracodawcę, zachowując terminy. Zwyczajowo, ale nie prawnie, zwolnienie lekarskie może przedłużyć urlop o liczbę dni przeznaczonych na chorobę. Ale taką sytuację trzeba uzgodnić w pracy.

Czy można mieć zwolnienie na opiekę nad innymi osobami?

Każdemu z zatrudnionych przysługuje prawo do opieki nad chorym dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem.

Na dzieci do 14. roku życia przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku. Za czas nieobecności w pracy należy się 80 proc. wynagrodzenia.

Na dzieci powyżej 14. roku życia i innych członków rodziny możemy otrzymać rocznie 14 dni zwolnienia. Zasiłek stanowi 80 proc. pensji. Zwolnienie zawsze wystawia lekarz opiekujący się chorym, a nie ten, u którego sami się leczymy.

Kto może wystawić zwolnienie lekarskie?

Każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i specjalista. Kobiety w ciąży mogą mieć zwolnienie od ginekologa lub innego lekarza.

Kto płaci za zwolnienie?

Za pierwsze 33 dni choroby – pracodawca. Od 34. dnia zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy ZUS może kontrolować, czy jesteśmy chorzy?

ZUS może kontrolować osoby, którym wypłaca świadczenia chorobowe sam (dobór losowy) lub na wniosek pracodawcy. Badanie kontrolne prowadzi wtedy lekarz orzecznik.

Czy zwolnienie chroni przed utratą pracy?

W okresie zwolnienia nie można wręczyć pracownikowi wypowiedzenia. Ale okres ochronny zależy od czasu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Jeśli staż jest krótszy niż 6 miesięcy, okres ochronny wynosi 3 miesiące. Przy stażu dłuższym wynosi maksymalnie 272 dni, a w przypadku gruźlicy 360 dni.

Anna Wilk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36199 )
Array ( [docId] => 36199 )