Subiektywne odczucia pracownika to za mało na mobbing

Autor: Dominik Wajda
Data: 02-09-2014 r.

Trudno za nękanie (dokuczanie, dręczenie) uznać delegowania pracownika do nowego miejsca pracy i związanych z tym uciążliwości, skoro odbyło się ono za jego zgodą, którą wyraził dobrowolnie, zdając sobie sprawę, że z uwagi na zmiany organizacyjne u pracodawcy nie ma dla niego pracy w dotychczasowym miejscu pracy. Tak orzekł SN w lutowym wyroku z 2014 r (I PK 165/13).

Samo poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie wystarcza do stwierdzenia, że mobbing rzeczywiście występuje. Przekonał się o tym Adam T., który pracował w spółce N. na czas nieokreślony, przy czym miejsce wykonywania pracy określono jako obszar K. W dniu 1 października 2006 r. z uwagi na zmiany organizacyjne uniemożliwiające zatrudnianie powoda na dotychczasowym stanowisku, spółka zaproponowała mu jako pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną z art. 39 Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Adam T. nie zgodził się jednak na to.

Wówczas spółka zmieniła pracownikowi stanowisko pracy i oddelegowała go, bezterminowo, do nowego miejsca pracy w W. Powód wyraził na to zgodę. Delegacja wiązała się z koniecznością cotygodniowego dojeżdżania do miejsca wykonywania pracy pociągami do W. i pobytu tam od poniedziałku do piątku.

Pracownik posiada wykształcenie wyższe inżynierskie z zakresu elektryki. Do czasu delegacji do W. zajmował stanowiska adekwatne do tych kwalifikacji, a ostatnio pracował na stanowisku inżyniera ds. budowy i utrzymania sieci. Nowo powierzone pracownikowi stanowisko specjalisty ds. nadzoru wymagało od niego kwalifikacji do pracy ze sprzętem telekomunikacyjnym, znajomości technicznego języka angielskiego oraz uprawnień do pracy na wysokości itp.

W dniu 19 grudnia 2008 r. pracownik rozwiązał umowę o pracę. Zażądał też przed sądem zapłaty 109 tys. zł zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem.

Sąd Najwyższy stwierdził, że za przejaw nękania (dokuczania, dręczenia) pracownika trudno jest uznać fakt delegowania Adama T. do W. i związane z tym uciążliwości, tym bardziej, że delegacja nastąpiła za jego dobrowolną zgodą, przy świadomości, że z uwagi na zmiany organizacyjne nie było dla niego pracy w dotychczasowym miejscu (w K.). Również przydzielanie powodowi w okresie delegacji różnych zadań do wykonania nie mogą świadczyć o jego nękaniu. Spółka nie mogąc zapewnić powodowi pracy na dotychczasowym stanowisku, dokładała bowiem wszelkich starań, aby uwzględnić w miarę możliwości jego liczne zastrzeżenia odnośnie do rodzaju powierzanych mu kolejno obowiązków i szukała rozwiązań pozwalających mu znaleźć zajęcie zgodne z jego oczekiwaniami (m.in. skierowała go na cykl szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji).

Źródło:

Wyrok SN z 11 lutego 2014 r. I PK 165/13

Dominik Wajda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35630 )
Array ( [docId] => 35630 )


Array ( [docId] => 35630 )