Zmiana nazwy stanowiska nie zawsze wymaga zmiany umowy o pracę

Autor: Anna Zajączkowska
Data: 21-07-2014 r.

Pracodawca zmieniający jedynie nazwę stanowiska pracy pracownika może, co do zasady, dokonać tego w drodze podporządkowania pracowniczego, czyli za pomocą jednostronnej decyzji, bez zmiany umowy o pracę. Jeśli jednak zmiana nazwy stanowiska pracy jest przez obie strony stosunku pracy poczytywana za istotną zmianę warunków umowy, zmiana umowy będzie konieczna.

Nie każda zmiana warunków pracy musi być dokonana poprzez zmianę umowy, czyli w drodze wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub zawarcia z nimi porozumienia zmieniającego, tj. aneksu do umowy. Jeśli bowiem zmiana dotyczy jedynie nazwy stanowiska pracy, a inne warunki zatrudnienia nie ulegają modyfikacji, może się to odbyć w ramach podporządkowania pracowniczego. Takie stanowisko zajął w jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 kp). Jeżeli jednak strony zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy (wyrok SN z 7 września 1999 r., I PKN 265/99).

W uzasadnieniu do wyroku zostało wskazane, że, co do zasady, nazwa stanowiska pracy nie należy do przedmiotowo istotnych elementów warunków pracy i jej zmiana nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego.

Tylko w sytuacji, gdy obydwie strony stosunku pracy zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (gdyż np. nazwa wskazuje na pewien prestiż stanowiska), to wówczas jednostronna decyzja pracodawcy o zmianie nazwy niekiedy wymaga zmiany umowy o pracę.

art. 29 § 1, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Anna Zajączkowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35379 )
Array ( [docId] => 35379 )