Do umowy zlecenia nie stosuje się limitów czasowych

Data: 20-02-2013 r.

Umowy zlecenia mogą być zawierane zarówno na czas oznaczony jak i nieokreślony. Zależy to od potrzeb zleceniodawcy i charakteru pracy. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 ust. 1 Kodeksu cywilnego).

W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca ma do wykonania konkretną usługę czy czynność. To od stron ten umowy zależy, w jakim czasie przedmiot umowy będzie zrealizowany. Powinien to być jakiś określony czas, skoro „wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych” (art. 744 Kodeksu cywilnego).

Zapłata za pracę wynikającą z umowy zlecenia następuje po jej wykonaniu czyli po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Umowa zlecenia powinna być więc osadzona w jakichś ramach czasowych. Inaczej nigdy nie nastąpiłby moment jej samoistnego zakończenia i zleceniobiorca nie mógłby ustalić kiedy otrzyma wynagrodzenie. Dlatego, jeżeli umowa zlecenia ma trwać przez dłuższy czas - bo rodzaj pracy tego wymaga, to można w treści umowy postanowić o odpłatności w ratach oraz wyznaczyć częstotliwość wypłat.

Reasumując, Kodeks cywilny nie wskazuje na jak długi czas może być zawarta umowa zlecenia.

Ten czas powinien być dostosowany do rodzaju pracy i potrzeb dającego zlecenie

Przykład:

Zleceniodawca chce powierzyć wykonanie zadań zleceniobiorcy. Ponieważ będą to polecenia cykliczne strony nie określiły w umowie daty jej zakończenia. Taka umowa jest poprawna. Warto w niej jednak wpisać, kiedy zleceniobiorca będzie miał prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną do danego momentu pracę.

Podstawa prawna:

 • art. 734 ust. 1 i art. 744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Autor: Izabela Nowacka, specjalista ds. wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26873 )
Array ( [docId] => 26873 )


Array ( [docId] => 26873 )