Do umowy zlecenia nie stosuje się limitów czasowych

Data: 20-02-2013 r.

Umowy zlecenia mogą być zawierane zarówno na czas oznaczony jak i nieokreślony. Zależy to od potrzeb zleceniodawcy i charakteru pracy. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 ust. 1 Kodeksu cywilnego).

W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca ma do wykonania konkretną usługę czy czynność. To od stron ten umowy zależy, w jakim czasie przedmiot umowy będzie zrealizowany. Powinien to być jakiś określony czas, skoro „wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych” (art. 744 Kodeksu cywilnego).

Zapłata za pracę wynikającą z umowy zlecenia następuje po jej wykonaniu czyli po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Umowa zlecenia powinna być więc osadzona w jakichś ramach czasowych. Inaczej nigdy nie nastąpiłby moment jej samoistnego zakończenia i zleceniobiorca nie mógłby ustalić kiedy otrzyma wynagrodzenie. Dlatego, jeżeli umowa zlecenia ma trwać przez dłuższy czas - bo rodzaj pracy tego wymaga, to można w treści umowy postanowić o odpłatności w ratach oraz wyznaczyć częstotliwość wypłat.

Reasumując, Kodeks cywilny nie wskazuje na jak długi czas może być zawarta umowa zlecenia.

 

Ten czas powinien być dostosowany do rodzaju pracy i potrzeb dającego zlecenie

Przykład:

Zleceniodawca chce powierzyć wykonanie zadań zleceniobiorcy. Ponieważ będą to polecenia cykliczne strony nie określiły w umowie daty jej zakończenia. Taka umowa jest poprawna. Warto w niej jednak wpisać, kiedy zleceniobiorca będzie miał prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną do danego momentu pracę.

Podstawa prawna:

  • art. 734 ust. 1 i art. 744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Autor: Izabela Nowacka, specjalista ds. wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26873 )
Array ( [docId] => 26873 )