Umowa zlecenia musi się wyraźnie różnić od umowy o pracę

Data: 20-05-2013 r.

Im więcej umowa zlecenia ma cech umowy o pracę, tym większe ryzyko uznania jej za zatrudnienie pracownicze. Liczą się zresztą przy tym nie tylko zapisy umowy, ale też praktyka jej stosowania. Zatem im więcej będzie różnic między umową zlecenia a umową o pracę, tym lepiej dla przedsiębiorcy.

Pracodawca, który zawiera umowę zlecenia w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę naraża się na grzywnę w wysokości do 30.000 zł. Chcąc jej uniknąć warto przyjrzeć się różnicom jakie charakteryzują obie umowy.

 

Różnice między umową zlecenia a umową o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o pracę

Brak podporządkowania przełożonemu

Podporządkowanie organizacyjne (określenie miejsca w strukturze firmy, podległości, itp.)

Możliwość udzielania jedynie ogólnych wskazówek dotyczących sposobu realizacji umowy

Przełożony na prawo wydawać szczegółowe polecenia służbowe dotyczące wykonywanej pracy

Nie można polecać innej pracy niż umówiona, chyba, że takie rozwiązanie dopuszcza zawarta umowa

Można polecić inną pracę niż określona w umowie na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym (umowa o prace nie musi zawierać zapisu dopuszczającego taką sytuację)

Realizowanie umowy w sposób ustalony w umowie, dyspozycyjność nie jest cechą umowy zlecenia

Dyspozycyjność

Realizacja umowy może (choć nie musi) wymagać świadczenia usług w wyznaczonych godzinach. Niekiedy umowa może określać jedynie termin realizacji usługi, bez wskazywania określonych godzin (np. zleceniobiorca ma uszyć 100 par spodni w terminie 1 miesiąca, ilość godzin jakie na to poświęci jest zleceniodawcy obojętna, byle efekt został zrealizowany we wskazanym terminie)

W razie konieczności wykonywanie pracy poza normalnymi godzinami pracy na polecenie przełożonego (umowa o prace nie musi zawierać zapisu dopuszczającego taką sytuację)

W zależności od rodzaju pracy objętej umową nie zawsze jest konieczne wykonywanie pracy w siedzibie zatrudniającego lub w innym miejscu przez niego wyznaczonym (niektóre umowy mogą być realizowane w miejscu wybranym przez zleceniobiorcę, np. przygotowywanie korekty książki)

Praca w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, obligatoryjnie wskazanym w umowie o pracę; możliwość polecenia podróży służbowej i wykonania pracy w innym miejscu niż określone w umowie (umowa o prace nie musi zawierać zapisu dopuszczającego taką sytuację)

Kary porządkowe są niedopuszczalne, mogą być stosowane kary umowne, o ile umowa zlecenia je przewiduje

Możliwość stosowania kar porządkowych

Nie musi być zawarta na piśmie, choć warto sporządzić ją w takiej formie (dla celów dowodowych)

Obligatoryjnie musi być zawarta w formie pisemnej i określać co najmniej: rodzaj wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, miejsce świadczenia pracy i termin rozpoczęcia pracy

Wysokość wynagrodzenia i termin jego wypłaty określa umowa, może być płatne w ratach lub jednorazowo; umowa zlecenie może być również nieodpłatna, o ile wynika to z umowy

Wynagrodzenie obowiązkowe, co najmniej w wysokości płacy minimalnej przy pełnym etacie, wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w terminie z góry ustalonym, do 10-tego dnia następnego miesiąca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26876 )
Array ( [docId] => 26876 )