Umowy zlecenia i o dzieło pod kontrolą PIP w 2013 r.

Data: 23-04-2013 r.

Ministerstwo pracy przekonuje się do pomysłu związkowców w sprawie oskładkowania umów cywilnoprawnych. Tymczasem inspekcja pracy (PIP) już rozpoczęła zapowiedzianą walkę z nadużywaniem umów zlecenia i umów o dzieło.

Kryzys zmusił wiele firm do cięcia kosztów zatrudnienia. Jednym ze sposobów jest przejście na umowy cywilnoprawne. Jeśli jednak inspektor dojdzie do wniosku, że zapisy lub praktyka stosowania umowy o dzieło lub zlecenia przypomina umowę o pracę, może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zatrudnienia pracowniczego. Może się tego domagać także sam zatrudniony.

Aby umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie została uznana za umowę o pracę, musi mieć jak najmniej cech tej ostatniej. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, aby:

  • nie była wykonywana w warunkach tzw. podporządkowania pracowniczego (tzn. jak najmniej bieżącego wydawania poleceń – jedynie generalne wskazówki co do realizowania zlecenia),
  • o ile to możliwe, nie zatrudniać zleceniobiorców i wykonawców dzieła w regularnych godzinach pracy i konkretnymi miejscu (jeśli jednak umowa o dzieło jest np. na posprzątanie biura – musi być wykonana w konkretnym miejscu i po godzinach pracy pracowników – wówczas zapis o miejscu i czasie jest bezpieczny),

  • nie było sytuacji, w której pracownicy i np. zleceniobiorcy wykonują tę samą pracę i w ten sam sposób (np. część kasjerek w sklepie pracuje na umowę zlecenia, część – na umowę o pracę),
  • unikać przypadków, gdy osoba będąca pracownikiem przechodzi na umowę cywilnoprawną, lecz nadal ma te same obowiązki i tych samych przełożonych (choćby nawet formalnie miała wpisany w umowie np. brak podporządkowania pracowniczego),

Źródło: www.pip.gov.pl, www.mpips.gov.pl.

Szymon Sokolik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26875 )
Array ( [docId] => 26875 )