Za 30 umów o dzieło PIP może nałożyć 30 mandatów na raz

Data: 28-05-2013 r.

Jeśli inspekcja pracy stwierdzi, że kilkadziesiąt osób jest zatrudnionych na umowę o dzieło zamiast na umowę o pracę, to ich liczba może mieć ogromne znaczenie. Inspektor może bowiem nałożyć oddzielny mandat za każde pojedyncze naruszenie przepisów, jakim jest zatrudnienie wykonawcy dzieła na warunkach właściwych dla umowy o pracę.

Inspektor pracy ma prawo nałożyć oddzielny mandat za każde pojedyncze naruszenie praw pracownika przewidzianych w Kodeksie prac

Pojedyncza grzywna – 2.000 lub 5.000 zł

W razie złamania kodeksowych uprawnień pracowniczych, inspektor może wymierzyć mandatem grzywnę do 2.000 zł. Jeżeli zaś pracodawca był już karany co najmniej dwukrotnie i popełnia takie wykroczenie w ciągu 2 lat od dnia ostatniego ukarania, mandat może wynieść aż 5.000 zł. W przypadku gdy inspektor stwierdzi, że należy wymierzyć wyższą karę niż maksymalne 2.000 lub 5.000, kieruje wniosek w tej sprawie do sądu pracy.

Inspektor karze sam lub występuje do sądu

Wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest sytuacja, gdy firma zatrudnia daną osobę na umowę cywilnoprawną (np. umowę o dzieło) w takich warunkach, w jakich powinna być zawarta umowa o pracę. Jeśli inspektor spotka się z takim przypadkiem, powinien raczej skierować do sądu wniosek o ukaranie. Stwierdzenie, czy zamiast umowy o dzieło powinna być umowa o pracę wymaga bowiem zazwyczaj szczegółowego postępowania wyjaśniającego. Tymczasem mandat nakłada się raczej w sytuacjach oczywistych. Niemniej jednak, jego również nie można wykluczyć.

Albo wiele kar, albo kara łączna

Jeśli pracodawca nie zawarł z wieloma pracownikami umów o pracę, a zastąpił je umowami o dzieło to popełnia wiele wykroczeń. W takiej sytuacji sąd wymierzy karę łączną w granicach określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę (która w tym przypadku wynosi 30.000 zł.).

Jeśli w sprawie inspektor pracy zdecyduje się jednak na wymierzenie mandatu musi on wystawić tyle mandatów ile jest wykroczeń, a zatem tyle ile zawarto umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę. Za każdy taki przypadek może wymierzyć do 2.000 zł, a w przypadku recydywy – aż do 5.000 zł.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26878 )
Array ( [docId] => 26878 )