Informacja o wymiarze urlopu dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo, gdy nie wiadomo, kiedy pracownik zastępowany wróci do pracy

Autor: Monika Fraczek
Data: 07-01-2016 r.

Pracodawca zatrudnił osobę na zastępstwo nieobecnego pracownika 6 lutego 2015 roku. Praca na zastępstwo nie jest pierwszą umową o pracę w karierze zawodowej tej osoby. W zawartej umowie nie ma konkretnej daty powrotu zastępowanego pracownika do pracy (umowa ma się rozwiązać z dniem jego powrotu do firmy). Jak w takim przypadku powinien brzmieć zapis dotyczący wymiaru urlopu wypoczynkowego dla zastępcy, który trzeba podać w informacji o warunkach zatrudnienia sporządzanej zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy?

W opisanym na wstępie przypadku w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika zastępcy należy wskazać, że przysługuje mu 11/12 z 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (zakładając, że jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy).

Proporcjonalnie do daty nawiązania umowy…

 

Ponieważ pracownik został zatrudniony na zastępstwo od lutego 2015 r. i nie wiemy, czy w tym roku i ewentualnie kiedy pracownik zastępowany wraca do pracy, przysługujący zastępcy wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki powinien być wskazany w informacji o warunkach zatrudnienia, to 11/12 z 20 lub 26 dni (przy założeniu, że pracownik został zatrudniony na cały etat).

…oraz jej rozwiązania

W dacie, w której sporządzana jest informacja, nie ma podstawy prawnej do bardziej proporcjonalnego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zastępującego. Natomiast gdyby pracownik zastępowany wrócił w tym roku do pracy, to urlop wypoczynkowy pracownika zastępującego uległby proporcjonalnemu obniżeniu niezależnie od informacji sporządzonej zgodnie z art. 29 § 3 kp. W roku, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze. Przykładowo, gdyby pracownik zastępowany wrócił do pracy w czerwcu 2015 r., wymiar urlopu wypoczynkowego zastępcy wyniósłby 5/12 z przysługującego mu wymiaru (przy założeniu, że pracownik zastępujący nie wykorzystałby wcześniej całego lub większości swojego urlopu wypoczynkowego).

Monika Frączek, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38319 )
Array ( [docId] => 38319 )