Pracodawca musi zrekompensować pracownikowi koszty przesunięcia urlopu

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 20-06-2014 r.

W razie przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty, które ten poniósł w związku z planowanym wypoczynkiem. Zatrudniony nie może jednak skutecznie domagać się udzielenia przesuniętego urlopu go w pierwszej kolejności przed innymi pracownikami.

Pracodawca może przesunąć pracownikowi ustalony wcześniej termin urlopu wypoczynkowego, jeśli:

 • przesunięcie terminu urlopu spowodowane jest szczególnymi potrzebami pracodawcy,

 • nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Okoliczności uzasadniające konieczność przesunięcia terminu zaplanowanego urlopu nie powinny być znane pracodawcy w chwili sporządzania planu urlopów lub uzgadniania z pracownikiem pierwotnego terminu wykorzystania urlopu. Przesunięcie terminu urlopu musi być zatem uzasadnione sytuacją, której pracodawca wcześniej nie przewidywał.

Wprawdzie obowiązujące przepisy nie przewidują wprost obowiązku zwrotu kosztów powstałych w związku z przesunięciem terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy, to przyjmuje się, że w takim przypadku należy przez analogię stosować przepis zobowiązujący pracodawcę do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w razie odwołania go z urlopu. Tym samym, przykładowo, pracownik, który w związku z planowanym urlopem wpłacił zaliczkę na pobyt w hotelu, a następnie wskutek decyzji pracodawcy o przesunięciu terminu urlopu nie mógł z tego pobytu skorzystać i nie odzyskał wpłaconej kwoty, może domagać się od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów. Podobnie w sytuacji, gdyby zmiana terminu rezerwacji wiązała się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty wymaganej przez hotel, pracownik mógłby dochodzić od pracodawcy zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

Zarówno w przypadku przesunięcia urlopu z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy, termin udzielenia przesuniętego urlopu powinien zostać uzgodniony między stronami stosunku pracy. Pracownik, któremu pracodawca przesunął urlop z powodu szczególnych potrzeb, nie ma podstaw, aby domagać się udzielenia tego urlopu niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które spowodowały przesunięcie zaplanowanego wypoczynku (ani w pierwszej kolejności przed innymi pracownikami). Nowy termin urlopu pracodawca powinien ustalić po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę jego wniosek oraz konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35123 )
Array ( [docId] => 35123 )


Array ( [docId] => 35123 )