Pracodawca musi zrekompensować pracownikowi koszty przesunięcia urlopu

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 20-06-2014 r.

W razie przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty, które ten poniósł w związku z planowanym wypoczynkiem. Zatrudniony nie może jednak skutecznie domagać się udzielenia przesuniętego urlopu go w pierwszej kolejności przed innymi pracownikami.

Pracodawca może przesunąć pracownikowi ustalony wcześniej termin urlopu wypoczynkowego, jeśli:

  • przesunięcie terminu urlopu spowodowane jest szczególnymi potrzebami pracodawcy,

  • nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Okoliczności uzasadniające konieczność przesunięcia terminu zaplanowanego urlopu nie powinny być znane pracodawcy w chwili sporządzania planu urlopów lub uzgadniania z pracownikiem pierwotnego terminu wykorzystania urlopu. Przesunięcie terminu urlopu musi być zatem uzasadnione sytuacją, której pracodawca wcześniej nie przewidywał.

Wprawdzie obowiązujące przepisy nie przewidują wprost obowiązku zwrotu kosztów powstałych w związku z przesunięciem terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy, to przyjmuje się, że w takim przypadku należy przez analogię stosować przepis zobowiązujący pracodawcę do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w razie odwołania go z urlopu. Tym samym, przykładowo, pracownik, który w związku z planowanym urlopem wpłacił zaliczkę na pobyt w hotelu, a następnie wskutek decyzji pracodawcy o przesunięciu terminu urlopu nie mógł z tego pobytu skorzystać i nie odzyskał wpłaconej kwoty, może domagać się od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów. Podobnie w sytuacji, gdyby zmiana terminu rezerwacji wiązała się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty wymaganej przez hotel, pracownik mógłby dochodzić od pracodawcy zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

Zarówno w przypadku przesunięcia urlopu z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy, termin udzielenia przesuniętego urlopu powinien zostać uzgodniony między stronami stosunku pracy. Pracownik, któremu pracodawca przesunął urlop z powodu szczególnych potrzeb, nie ma podstaw, aby domagać się udzielenia tego urlopu niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które spowodowały przesunięcie zaplanowanego wypoczynku (ani w pierwszej kolejności przed innymi pracownikami). Nowy termin urlopu pracodawca powinien ustalić po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę jego wniosek oraz konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35123 )
Array ( [docId] => 35123 )


Array ( [docId] => 35123 )