To pracodawca decyduje, czy dać urlop w okresie wypowiedzenia

Data: 09-05-2014 r.

Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 kp) – dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego. Nie ma też w tym przypadku znaczenia, która ze stron dokonuje wypowiedzenia umowy – pracodawca czy pracownik.

Urlopu można udzielić pracownikowi w każdym okresie wypowiedzenia, niezależnie od jego długości. Można go udzielić nawet przy 3-dniowym okresie wypowiedzenia umowy zawartej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika czy też umowy na okres próbny zawartej na czas nieprzekraczający 2 tygodni.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 1671 Kodeksu pracy, należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 kp (wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10, OSNP 2012/17-18/215). O innych ważnych wyrokach Sądu Najwyższego, dotyczących wypowiadania umów o pracę przeczytasz w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”.

Skorzystanie z takiej możliwości da pracodawcy wymierne korzyści finansowe, szczególnie w przypadku gdy pracownik ma dużo niewykorzystanego urlopu. Jeśli pracownik wykorzysta urlop w okresie wypowiedzenia, nie będzie już obowiązku wypłacania mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a nawet jeżeli skorzysta tylko z części urlopu – ekwiwalent ten okaże się mniejszy.

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34834 )
Array ( [docId] => 34834 )