Urlop wychowawczy a prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszej pracy

Data: 29-07-2014 r.

Od 1 października 2013 r. obowiązują zmienione zasady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, który w trakcie roku kalendarzowego korzysta z urlopu wychowawczego. Jeśli urlop ten rozpoczyna się i kończy w danym roku, obowiązujący pracownika wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulega obniżeniu o miesiące wykorzystywania urlopu wychowawczego.

Powyższa zasada znajduje jednak zastosowanie jedynie do pracowników, którzy w danym roku nabyli już prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Zatem urlop pracownika, który podejmuje swoją pierwszą pracę, ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu o okres urlopu wychowawczego.

 

Przykład:

Pracownik podjął swoją pierwszą pracę 1 lutego 2013 r. Od 1 sierpnia do 31 października 2013 r. korzystał z urlopu wychowawczego. Za 2013 rok przysługiwał mu urlop wypoczynkowy naliczany za każdy miesiąc z dołu, łącznie w wymiarze 13,33 dni (20 dni : 12 miesięcy x 8 miesięcy).

Przy okazji urlopu wychowawczego warto wspomnieć jeszcze o jednej istotnej kwestii. Jeśli w trakcie takiego urlopu pracownica urodzi dziecko, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nie jest to jednak tożsame z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, którego okres nie pomniejsza wymiaru urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji za okres urlopu wychowawczego, w czasie którego pracownica pobierała zasiłek macierzyński na drugie dziecko, nie zachowuje ona prawa do urlopu wypoczynkowego (o ile nie rozpoczął się on i nie zakończył w tym samym roku kalendarzowym).

Ważne: Zanim pracownik pójdzie na urlop wychowawczy, może wykorzystać nawet cały urlop wypoczynkowy za dany rok. Po złożeniu wniosku pracodawca nie ma prawa wstecznie obniżyć przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego o okres urlopu wychowawczego.
 

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35426 )
Array ( [docId] => 35426 )