Za pracę na część etatu na rodzicielskim – urlop jak z pełnego wymiaru

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 25-09-2014 r.

Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą na część etatu u swojego pracodawcy, zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Urlopu tego udziela się mu w wymiarze godzinowym, zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownicy.

Pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim może (za zgodą pracodawcy) podjąć pracę u swojego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Wówczas za część etatu, na którą pracuje, otrzymuje wynagrodzenie za pracę, a za pozostałą część – na której przebywa na urlopie – ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 

Łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą nie można traktować jako zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik nadal bowiem jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a jedynie wykonuje pracę w niepełnym wymiarze godzin. Z tego tytułu ma więc prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – przy ponad 10-letnim stażu pracy będzie to 26 dni, czyli 208 godzin urlopu w roku.

Natomiast przy udzielaniu tego urlopu, jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6509, należy stosować regulację zawartą w art. 1542 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którą urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W konsekwencji może to spowodować, że pracownica, o której mowa w pytaniu, skorzysta z większej liczby dni wolnych, niż wynika to z rocznego wymiaru urlopu, wyrażonego w dniach.

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35775 )
Array ( [docId] => 35775 )