Zwolnienie na stawienie się w sądzie lub urzędzie obejmie też dojazd

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 16-05-2014 r.

Jeśli pracownik zostanie wezwany do stawienia się przed organem administracji czy sądem, trzeba udzielić mu zwolnienia na czas niezbędny (wyznaczony), niezależnie od tego, w jakiej roli pracownik występuje, np. jako świadek, oskarżony, pozwany, oskarżyciel posiłkowy. Podstawą zwolnienia jest imienne wezwanie.

Pracodawca musi zwolnić pracownika na wezwanie sądu lub urzędu wówczas, gdy wezwanie:

  • wskazuje konkretną datę i godzinę; trzeba przy tym uwzględnić dojazd na wyznaczone miejsce, np. pracownik pracuje od 7.00 do 15.00, a sąd wzywa go na 15.10 do siedziby w sąsiedniej miejscowości, pracodawca musi zwolnić pracownika z pracy o takiej godzinie, aby mógł spokojnie dotrzeć na miejsce wybranym środkiem transportu, by zdążyć na czas,
  • wskazuje końcową datę stawiennictwa, lecz sprawa nie może zostać załatwiona po godzinach pracy; np. urząd pracuje od 8.00 do 16.00 i w żadne dni nie przyjmuje po południu,
  • nie zawiera daty ani godziny, ale godziny pracy urzędu lub organu uniemożliwiają załatwienie sprawy poza godzinami pracy.

Nie trzeba natomiast udzielać zwolnienia pracownikowi, który ze względu na treść wezwania (i wyznaczony termin) może załatwić sprawę poza godzinami pracy.

Przykład:

Zwolnienie na dokonanie czynności w sądzie lub urzędzie

Pracownik posiadający uprawnienia biegłego sądowego sporządzał dla sądu opinię w sprawie wypadku drogowego. Aby właściwe ją sporządzić, musiał wykonać serię zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń samochodów. W tym celu pracodawca musi zwolnić go od pracy, aby zdjęcia zostały wykonane w miejscu zdarzenia w tym samym dniu tygodnia i o tej samej godzinie, w jakiej zaistniało zdarzenie. Jest to uzasadnione faktem, że do badań niezbędne jest m.in. odtworzenie natężenia ruchu drogowego (które może się różnić w zależności od dnia tygodnia i godziny), a także funkcjonowania sygnalizacji świetlnej (której cykle działania są uzależnione od pory dnia) z chwili zdarzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia, w mojej ocenie pracownik powinien przedstawić imienne wezwanie wystawione przez sąd, np. na przesłuchanie biegłego na rozprawie lub odpis postanowienia sądu. Ten ostatni jest doręczany biegłym jako odrębny dokument lub jako odpis z protokołu z wszystkimi niezbędnymi pieczęciami oraz podpisem sędziego, w razie gdy termin sporządzenia lub dostarczenia opinii jest krótki, a przygotowanie opinii wymaga badań lub zgromadzenia materiału do badań w konkretnych warunkach przypadających na godziny pracy pracownika.

Obligatoryjne zwolnienie przysługuje pracownikowi tylko w przypadku obowiązkowego stawiennictwa przed sądem czy organem administracji, na które otrzymał wezwanie. Nie przysługuje więc np. w sytuacji, gdy np. pracownik buduje dom i musi załatwić formalności związane z budową i przyłączeniem mediów, lub też gdy ma umówioną wizytę z dzieckiem u lekarza. Jednak w przypadku gdy pracownik pozwał inną osobę i jest w związku z tym powodem w sprawie sądowej, zwolnienie przysługuje (wówczas to sąd wyznacza datę rozprawy, a nie pracownik).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34871 )
Array ( [docId] => 34871 )